Konferencija polazi od ključnih procesa i koncepcija koje uokviruju pojam rada danas: automatizacija, globalizacija, digitalizacija, kapitalizam, demokracija.

Konferencijski program Dopolavoro četverodnevni je skup koji okuplja znanstvenike, poduzetnike, umjetnike, književnike i filozofe koji iz svojih perspektiva progovaraju o utjecaju tehnoloških promjena na rad. Nizom predavanja i panel-diskusija konferencija polazi od ključnih procesa i koncepcija koje uokviruju današnje poimanje rada: automatizacija, globalizacija, digitalizacija, kapitalizam, demokracija. Ti procesi i koncepcije bitno utječu na razumijevanje rada i oblikuju politički, ekonomski, socijalni, ekološki, obrazovni i kulturni krajobraz u kojem živimo. 

Danas rad promatramo kroz paradigmu nematerijalnog rada, što znači da smo koncentrirani na sliku čovjeka koji sjedi ispred računala. Taj je rad prije svega intelektualni – razmišljamo, zamišljamo, pišemo, crtamo, kreiramo – a njegovo izvršenje prepušteno je programiranim strojevima. Konferencija Dopolavoro nastoji prodrijeti u svijet koji se događa između naše radne stolice, u kojoj stvaramo mentalne slike, i dolaska fizičkog proizvoda koji smo vjerojatno naručili iz istog naslonjača. Iako se suvremeno društvo oblikuje prema slici rada za računalom, u naš svijet stalno prodire manualni, fizički rad, od kojega se danas traži da se prilagodi suvremenom svijetu tako da u sebe uključi emocije, identitet i komunikativnost. Naša slika rada razlikuje se od stvarnog rada, a tu razliku ispunjava ideologija koja svojim simbolima, herojima i ritualima gradi društvene odnose prema potrebama suvremenog kapitalizma. 

Konferencija je dio globalnog procesa rasprave o statusu rada danas i načinima na koji ga treba unaprijediti. Budući da su status rada i demokracija neodvojive teme, konferencija je od izrazite važnosti za Hrvatsku i Europu: osnaživanjem radnika osnažuju se građani, jer svi smo mi radnici, dok su „oni drugi“ samo neki.