U godini u kojoj je Rijeka Europska prijestolnica kulture, a Republika Hrvatska predsjedava Vijećem Europske unije, Rijeka je domaćin Izvanredne sjednice Predsjedništva Europskoga odbora regija.

Europski odbor regija (European Committee of the Regions) potiče sudjelovanje na svim razinama, od regionalnih i lokalnih vlasti do pojedinačnih građana. Odbor je uspostavio nekoliko mreža kako bi regije i gradovi EU-a mogli razmjenjivati najbolje prakse, surađivati i pridonositi raspravi u Europskoj uniji o raznim temama, primjerice gospodarskom rastu i zapošljavanju, borbi protiv klimatskih promjena, prekograničnoj suradnji, razvoju i supsidijarnosti.

Izvanredna sjednica Predsjedništva Europskog odbora regija održava se u Rijeci na poziv riječkoga gradonačelnika i potpredsjednika u Europskom odboru regija Vojka Obersnela.

Europski odbor regija savjetodavno je tijelo EU-a koje čine izabrani lokalni i regionalni predstavnici iz svih dvadeset i osam država članica. Oni u Odboru regija iznose svoje mišljenje o zakonodavstvu EU-a, koje izravno utječe na regije i gradove.

Predsjedništvo je skupina članova Odbora regija koje se može smatrati pokretačkom snagom Odbora na političkom planu i koje sastavlja politički program i nadzire njegovu provedbu.

Predsjedništvo se sastaje prije svakoga plenarnog zasjedanja kako bi koordiniralo rad Plenarne skupštine i povjerenstava. Dvaput godišnje sastaje se i na izvanrednim sastancima u državi članici koja predsjeda Vijećem Europske unije. Glavne su zadaće Predsjedništva  utvrđivanje političkog programa Odbora regija i praćenje njegove provedbe te koordinacija rada Plenarne skupštine i povjerenstava.