Kulturna diplomacija

Dodatni program
Umrežavanje i izgradnja partnerstava na europskoj razini i predstavljanje Rijeke i EPK u inozemstvu.

Stvaranje strateških međunarodnih partnerstava i pozicioniranje Rijeke kao relevantnog regionalnog centra kulturnih politika i menadžmenta u kulturi te promocija Rijeke, Primorsko-goranske županije i Hrvatske

Kulturna diplomacija Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture pridonosi međunarodnoj vidljivosti grada i županije te stvara strateška međunarodna partnerstva. Njome se Rijeka i Primorsko-goranska županija promiču kao relevantan regionalni centar kulturnih politika i menadžmenta u kulturi. Uz to, ova cjelina pridonosi spajanju stručnjaka iz područja umjetnosti i kulture, kulturnih i kreativnih industrija te drugih sektora povezanih s kulturom, prije svega preko svojih ključnih aktivnosti: organizaciju međunarodnih konferencija u Rijeci i predstavljanja u inozemstvu.

Dva su osnovna cilja ovog programa. Prvi je doprinijeti internacionalizaciji i otvaranju grada i županije, stvoriti strateška međunarodna partnerstva, pozicionirati Rijeku kao relevantni regionalni centar kulturnih politika i menadžmenta u kulturi te promovirati Rijeku, Primorsko-goransku županiju i Hrvatsku putem ciljane mobilnosti stručnjaka iz područja umjetnosti i kulture, kulturnih i kreativnih industrija te drugih sektora povezanih s kulturom – kroz međunarodna događanja koja ćemo suorganizirati i ugostiti u Rijeci, te kroz promocije u inozemstvu.

Drugi je cilj usmjeravati pažnju međunarodne javnosti na 2020. godinu i na Rijeku kao destinaciju, odnosno na Republiku Hrvatsku kao prostor visokokvalitetne kulturno-turističke ponude te izgradnja pozitivnog imidža u inozemstvu – kroz promocije u inozemstvu, s posebnim naglaskom na promocije u suradnji s diplomatskim predstavništvima RH, van striktno medijskog i van striktno programskog djelovanja.