Konferencija o središnjim pitanjima koja utječu na budućnost istraživanja i razvoja u društvenim i humanističkim znanostima s naglaskom na područje kulturne baštine.

Konferencija se bavi pitanjima koja utječu na budućnost istraživanja i razvoja, posebno u društvenim i humanističkim znanostima u svijetu koji se brzo mijenja, a koji karakterizira mobilnost, cirkulacija mozgova i inovacija te njihove posljedice na društveno-ekonomski kontekst i demokratske vrijednosti. Konferencija okuplja istaknute istraživače, kreatore politika i lokalne vlasti, nevladine organizacije i zainteresiranu javnost.

Sudionici se bave interakcijom kulture i budućih industrija, njihovim implikacijama na buduća radna mjesta i ulogom cjelokupne riječke baštine kao luke različitosti na svome pametnom, uključivom i inovativnom budućem rastu te drugim relevantnim temama.

Glavni je cilj konferencije Uloga kulturne baštine u društveno-ekonomskom razvoju i očuvanju demokratskih vrijednosti provođenje duboke rasprave s relevantnim dionicima i utjecaj na europske politike vezane za istraživanje kulturne baštine i njezinu ulogu u socioekonomskom razvoju te očuvanje demokratskih vrijednosti.