Krovovi nebodera postaju vrtovi za začinsko bilje, prostori za rođendanska slavlja ili pak mjesta za književne večeri i druge kulturne sadržaje. Novoformirani prostori ponajprije su namijenjeni novom obliku suživota svih stanara nebodera, ali se u posebnim terminima otvaraju i za zainteresiranu javnost kako bi građanima i građankama Rijeke omogućili posve nov pogled na njihov grad – pogled na grad među oblacima.

Jesu li u Rijeci mogući zeleni vrtovi na stambenim tornjevima? Naravno da jesu, i pilot-programi ozelenjivanja već su ostvareni na Rastočinama. Mapiranjem arhitekture Rijeke, upravo neboderi, brojni stambeni tornjevi, prepoznati su kao karakterističan element urbaniteta.

Rad na projektu započeo je anketiranjem stanara čime se steklo potrebno znanje o njihovim potrebama i željama. Potom se, direktnom suradnjom sa stanarima, osmišljavaju programski koncepti te se dosad nedostupni i neiskorišteni krovovi stambenih tornjeva pretvaraju u mjesta okupljanja stanara i njihovih poznanika, susjeda i prijatelja. Krovovi nebodera postaju vrtovi za začinsko bilje, prostori za proslave rođendana djece i odraslih ili pak mjesta za književne večeri i druge kulturne sadržaje. Ti su prostori ponajprije namijenjeni novom obliku suživota svih stanara nebodera, ali se u posebnim terminima otvaraju i za zainteresiranu javnost kako bi građanima i građankama Rijeke omogućili posve nov pogled na njihov grad – pogled na grad među oblacima.

Vođenje zainteresirane publike u obilaske terasa organizira Sekcija mladih Društva arhitekata Rijeke, prema konceptu autora Martine Mataije (HR), Ane Orlić (HR), Damiana Sobola Turine (HR), Mirte Stipeč (HR), Ariane Sušanj (HR), Marie Ljuštine (HR), Mate Rupca (HR) i Katarine Šantić (HR). Uz javljanje predstavniku stanara, mogu se dogovoriti i manji programi na terasama te pojedinačni posjeti.