Tjelovježba prisjećanja političkih iskustava i vizualnog nasljeđa kolektivne prošlosti.

Performans Jugo Joga poziva građane i prolaznike da se priključe izvođenju koreografije u kojoj se poze partizanskih junaka preuzete s javnih spomenika izmjenjuju s pokretima tjelovježbe, poput joga-položaja i sličnih vježbi. Svakodnevne prakse usmjerene na tijelo i duh pojedinca uklapaju se u grupnu vježbu, vježbu u kojoj se tijelo prisjeća političkih iskustava i vizualnog nasljeđa naše kolektivne prošlosti.

Listanjem po biografskom sjećanju, od iskustva sletova za vrijeme socijalizma do pada Berlinskog zida, raspada komunizma i rata koji je uslijedio na Balkanu, umjetnica prisvaja simbolički jezik privatne i javne domene kako bi naznačila vizualne manifestacije koje su u srži pregovora individualnog u kolektivnom. Uza zvukove revolucionarnih pjesama i političkih slogana, publika i izvođači postupno se sjedinjuju u kolektivno tijelo u fizičkom obračunu s prošlošću i sadašnjošću.