Projektom Ginko planirana je izrada i postavljanje ptičjih kućica na stabla različitih lokacija u centru grada, čime se kreira tematski park Ginko.

Ime projekta inspirirano je parkom Školjić u kojem se nalazi zaštićeno raskošno stablo ginka. Kućice za ptice izradio je arhitekt Ivan Juretić (HR), a u suradnji s dr. Goranom Sušićem (HR) pružila se zaštita pticama koje obitavaju na području centra grada. S učenicima nižih razreda Osnovne škole Nikola Tesla organizirane su dječje radionice na kojima su se kućice bojile, a nakon postavljanja na drveće, djeca uključena u projekt i građani Rijeke mogu pratiti kako se ptice njima koriste.