Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2

Projekti

Diversity Mixer konferencija

Nevidljivi: različitost u kulturi i kreativnim industrijama
12. - 14. rujna 2019.
RiHub / Rijeka