Doba moći, Vijesti

Veze i paralele Irske i JI Europe: Pozivamo vas na međunarodni znanstveni skup ‘Atlantic to Adriatic’

23. travnja 2018
Veze i paralele Irske i JI Europe: Pozivamo vas na međunarodni znanstveni skup ‘Atlantic to Adriatic’
Kao jedna u nizu aktivnosti u pripremi za 2020. godinu, kada će irski grad Galway i Rijeka biti europske prijestolnice kulture, u Rijeci se održava međunarodni znanstveni skup Atlantic to Adriatic: Contact points and historical parallels between Ireland and Southeast Europe koji će istražiti dodirne točke, povijesne paralele i usporedbe između Irske i jugoistočne Europe.