Odabrane autorice iz Europe i svijeta kritički preispituju aktualnu ulogu fotografije u artikulaciji ženskog iskustva.

U vrijeme post kapitalističkih globalnih previranja, tehnološkog napretka, jačanja desnice, pritiska religija koje nanovo ograničavaju ženska prava te privida demokratičnog društva 21. stoljeća susrećemo se sa situacijom u kojoj se davno izborena prava žena moraju nanovo zadobivati. Smatramo kako u jeku inicijativa kao što je #metoo, free the nipple, the future is female te fenomena kao što je ženski pogled potrebno preispitati aktualnu ulogu fotografije u reprezentaciji i artikulaciji ženskog iskustva, objediniti, ali i suprotstaviti različite generacijske i kulturne perspektive te kritički preispitati kako digitalna kultura transformira feministički pristup slici.

Psihoanalitičarka Joanne Riviere još je 1929. godine objavila tekst Womanliness as a masquerade opisujući ženstvenost kao masku u patrijarhalno određenom društvu u kojem je ta maska zapravo inherentni dio ženskog identiteta. Kako konstrukciju ženstvenosti kao maske reflektiramo danas? Kakvu ulogu zauzima vlastito tijelo u kulturi opsjednutoj selfijima? Tko su gledatelji/ice kojima se obraćamo?

Unazad sedam godina termin ženski pogled pojavio se kao sveprisutan buzz word u umjetničkom i modnom svijetu. Mnoge mlade umjetnice svjesno su prisvojile termin kao obilježje vlastitog autorskog pristupa, aktivističkog i emancipatorskog angažmana. Ženski pogled postavljen je kao opreka dominantnom, patrijarhalno uspostavljenom muškom pogledu koji objektificira žensko tijelo i utvrđuje žensku pasivnu poziciju.

Izložba Uključene, aktivne, svjesne — ženske perspektive danas originalno je bila postavljena 2018. u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti kao glavna problemska izložba tadašnjeg izdanja festivala Organa Vida. Od dvadeset izabranih autorica u HKD Galeriji Kortil predstavljamo u drugačijem izdanju pet umjetnica koje svjesno zauzimaju aktivne uloge kako bi se artikulirao mogući novi pogled na osobna i direktna ženska iskustva.

Autorice je selektirao međunarodni šesteročlani žiri sastavljen od vodećih svjetskih fotografa, kustosa i teoretičara, a kustosi izložbe su Lovro Japundžić (HR), Marina Paulenka (HR) i Lea Vene (HR). Zagrebačka  inačica izložbe 2018. bila je nagrađena prestižnom nagradom The Lucie Awards u New Yorku.

Sudjeluju: Nausicaa Giulia Bianchi (IT), Cemre Yesil (TR) & Alice Caracciolo (IT), Gloria Oyarzabal (ES), Catrine Val (DE) i Ilona Szwarc (PL, US).

Program uključuje i redovita vodstva izložbom organizirana u suradnji sa studentima povijesti umjetnosti iz Rijeke.