Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

JAVNI POZIV POKROVITELJIMA I DOBAVLJAČIMA RIJEKA 2020 – EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE

Ovim javnim pozivom za iskazivanje interesa TD RIJEKA 2020 d.o.o. poziva svoje postojeće i buduće pokrovitelje i dobavljače da iskažu svoj interes i sudjeluju u najvećem kulturnom projektu u Republici Hrvatskoj. Budimo partneri u projektu od iznimne važnosti za Rijeku i Republiku Hrvatsku!

1. Uvod
Na preporuku evaluacijskog Povjerenstva nezavisnih stručnjaka za izbor Europske prijestolnice kulture od 24. ožujka 2016., Vlada Republike Hrvatske donijela je 23. lipnja 2016. odluku kojom se prihvaća Izvješće Povjerenstva te imenuje Rijeku Europskom prijestolnicom kulture 2020. godine. Time je Rijeka postala prvi hrvatski grad koji će ponijeti tu prestižnu titulu. Štoviše, to će se dogoditi u godini kada Republika Hrvatska bude predsjedala Europskom unijom, što je terminsko poklapanje koje u dosadašnjoj povijesti Unije nije zabilježeno. To ima posebnu vrijednost za Republiku Hrvatsku, koja će time postati točka dvostrukoga dodatnog zanimanja ostalih članica Europske unije, što je jedinstvena prilika za nacionalnu promociju.
Nositelj titule „Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture“ je Grad Rijeka. Glavni partneri Grada u provedbi projekta su Primorsko-goranska županija i Vlada Republike Hrvatske, koji su, uz Grad Rijeku, i glavni sufinancijeri projekta.
Radi provedbe projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, Grad Rijeka (72 % poslovnih udjela) i Primorsko-goranska županija (28 % poslovnih udjela), osnovali su 24. svibnja 2016. godine TD Rijeka 2020 d.o.o.
TD Rijeka 2020 d.o.o. u pripremu programa uključuje čitavu zajednicu, dok ga istovremeno temelji na suradnji čitavog kulturnog sektora, ali i drugih sektora i dionika, u gradu, regiji i šire. Namjera je projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture provesti program koji će propitivati kulturne, društvene i gospodarske izazove s kojima se suočavaju suvremena Europa i svijet te koji će ukazati na doprinos kulture održivom razvoju.
Ciljevi realizacije projekta RIJEKA 2020 – Europska prijestolnica kulture:
• Povećati opseg, raznolikost i internacionalizaciju kulturne ponude
• Ojačati društvenu koheziju kroz proširen pristup i sudjelovanje u kulturi na razini Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije
• Ojačati kapacitete kulturnog sektora i sinergiju s drugim sektorima
• Ojačati međunarodni profil grada i županije
• Povećati ukupnu društvenu i gospodarsku atraktivnost grada i županije
Provedbom projekta Rijeka 2020 – EPK očekuje se postizanje učinaka na tri razine: kulturnoj, gospodarskoj i društvenoj, pri čemu su u svakoj pojedinoj skupini definirani sljedeći ključni očekivani učinci:
• Kulturni učinci : promovirano lokalno i hrvatsko stvaralaštvo i baština kao dio europske kulturne raznolikosti te stvorena međunarodna partnerstva, razmjene i umrežavanja (planirani broj događanja: 1.000)
• Gospodarski učinci: poboljšana infrastruktura i objekti vezani uz ponudu kulturnih sadržaja te porast broja posjetitelja u gradu i županiji (očekivani broj posjetitelja: 1 milijun u 2020.)
• Društveni učinci: uključen širok raspon skupina građana i dionika u pripremu i realizaciju projekta i poboljšana veza između grada i građana – jačanje identiteta i poboljšanje društvene kohezije (planirani broj volontera: 500)

2. Infrastruktura
Projekt Rijeka 2020 – EPK obuhvaća i infrastrukturne projekte kojima grad Rijeka rješava egzistencijalne poteškoće nekoliko gradskih ustanova u kulturi, kao i potrebe šire javnosti, a ujedno će predstavljati bitno i vidljivo nasljeđe EPK. Riječ je isključivo o brownfield investicijama u objekte industrijske baštine koji nisu izolirane građevine već su aktivator za cjelokupne četvrti u kojima se nalaze.
U planu je većinu glavnih projekata otvoriti pred ili tijekom EPK godine čime će se povećati broj velikih javnih događanja u godini titule.

H Objekt – Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Prva faza: dovršeno
RiHub EPK – novi kulturni i društveni centar
dovršeno
Palača šećerane – Muzej grada Rijeke
tijekom 2020.
Brod Galeb – Muzej grada Rijeke
tijekom 2020.
Ciglena zgrada – Dječja kuća
tijekom 2020.
T-objekt – Gradska knjižnica
početkom 2021.

3. Program
Umjetničku strategiju čini sedam međuovisnih i neprekidnih struja – Programskih pravaca koji se temelje na suradnji više kulturnih institucija i/ili neovisnih umjetničkih organizacija.
Krovni slogan „Luka različitosti“, simbolično komunicira imidž grada Rijeke, kao lučkog središta. Program se temelji na tri glavne tematske cjeline rad, voda i migracije. Ta su tri pojma odabrana zbog svoje izravne i simboličke povezanosti s Rijekom. Voda kao simbol slatke i slane vode koje se sastaju u Rijeci. Luka koja simbolizira rad pored mora i s morem, te rijeka Rječina po kojoj je grad i dobio ime. Rad kao poseban simbol kraja industrijske proizvodnje Rijeke, koja je izgubila gotovo 25 000 radnih mjesta, ali ne i status i identitet industrijskog grada u kojem je rad bez obzira na sve i dalje ostao osnovno ljudsko pravo. Posljednji simbol odnosi se na migracije jer je grad Rijeka simbol političkog diskontinuiteta, obilježen brojnim migracijama u grad i izvan njega, grad u kojem su se ispreplele različite kulture i u kojem žive 23 nacionalne manjine, gdje dnevni listovi izlaze na dva jezika, a migracija predstavlja glavni uzrok različitosti.
Tri tematske cjeline uokvirene su unutar sedam programskih pravaca:

Kuhinja
Kuhinja spaja one koji su došli, nas koje smo tu i one koji su otišli. Bavi se mnogostrukošću naših identiteta. Tematski je usredotočena na migracije i manjine. Migracije shvaćene u širem smislu, od migracija stanovništva, preko mobilnosti i nomadizma ideja, ljudi i dobara do vrijednosti koje nastaju među kulturama. Pod pojmom manjina podrazumijevamo sve raznolike identitete i grupe građana koji nisu dominantni u nekom društvu ili koji su u riziku od marginalizacije, po bilo kojem ključu, primjerice: nacionalnom ili etničkom, religijskom, rodnom, tjelesnoj ili mentalnoj različitosti, starosti, životnom stilu. Kuhinja je prostor kulture shvaćene kao prostor izgradnje zajednica i propitivanja kolektivnih identiteta. Stvara nove, uključive i solidarne prostore društvenosti.

Dopolavoro
Programski pravac Dopolavoro bavi se novim oblicima rada. Novi oblici rada obuhvaćaju rad koji nije postojao, nije se obavljao ili pak nije bio raširen do prije desetak godina. To se odnosi i na različite derivate starih oblika rada čija se priroda mijenja pod utjecajem (digitalne) tehnologije. Fokus je na tehnološkim, društveno-ekonomskim i ideološkim utjecajima na formiranje novih oblika rada, ali i na utjecajima novih oblika rada na organizaciju društva, ekonomske odnose, obrazovanje, kulturnu i umjetničku produkciju, itd. Teme vezane uz rad podrazumijevaju i teme vezane uz stanje ne-rada, dokolice, slobodnog vremena. Sam pojam „dopolavoro“ ovdje se koristi u osnovnom značenju osmišljenog slobodno vremena nakon rada, ali i metaforički kao pojam koji opisuje postradničku Europu.

Doba moći
Programski pravac Doba moći bavi se Rijekom kao laboratorijem europske povijesti, svijesti i savjesti. Naš Grad samo je u posljednjih 100 godina promijenio sedam država. Rijeka je preživjela okupacije, oslobođenja, monarhije, carstva koja se urušavaju, društveno-političke revolucije i krahove. Središtem Rijeke prolazile su burno pozdravljene brojne ličnosti koje su obilježile 20. stoljeće. Doba moći istražuje povijesne mijene, aktualne manifestacije i perspektive pojma, struktura, iskustva i izvedbi moći, od intimnih doživljajnih sfera do totalitarnih režima koji su transformirali riječke izgovorene i prešućene priče. Iskustvo podijeljenosti oblikovalo je identitet mnogih europskih gradova. Rijeka, grad koji je desetljećima bio razdijeljen granicom koja je oblikovana uz rijeku Rječinu, primjer je ciničnog političkog crtanja granica. Pa dok se bodljikave žice podižu diljem Europe, povijest Rijeke postaje ujedno prijeteće i upozoravajuće zrcalo suvremene Europe, i ne samo Europe.

Dječja kuća
Dječja kuća potiče kreativnost i razvija kritičko mišljenje dajući djeci priliku za stvaranje, razmjenu ideja i kvalitetnu zabavu odgovarajući na suvremene potrebe djece. Programi Dječje kuće razvijaju kreativne vještine djece, potiču istraživački duh, obrazuju buduće kreatore i aktivne sudionike kulturnog života te tako doprinose izgradnji društva kojeg čine aktivni i samosvjesni građani. Programi Dječje kuće proizlaze iz prava svakog djeteta na pristup kulturnim sadržajima, informacijama, učenju i zabavi i stvara okvir u kojem svako dijete ima pravo razviti svoj potencijal i izraziti se. „S njima, a ne samo za njih“ krilatica je koja nas vodi u oblikovanju programa Dječje kuće. Zato ona uključuje ne samo umjetničke i kulturne sadržaje namijenjene djeci, nego, što je i važnije, prilike za njihovo aktivno sudjelovanje i stvaranje. U Dječjoj kući posebno su istaknute sljedeće teme: budućnost, tehnologija, mašta, aktivnost, znanost i različitost.

Slatko i slano
Programski pravac Slatko i slano posvećen je aktivaciji i suvremenom reprogramiranju gradskog prostora u korist svih građana i građanki. Pravac se bavi konkretnim gradom – Rijekom, kao i tipskim gradom, odnosno brojnim gradovima Europe koji se nose sa sličnim izazovima. Definiran je konkretnom urbanom zonom koja prati tok Rječine (slatko) do njezinog utjecanja u more (slano). Orijentiran je na osmišljavanje, aktiviranje i oživljavanje tog nedovoljno iskorištenog, a izuzetno zanimljivog i atraktivnog dijela grada. Različiti umjetnički i kulturni sadržaji, odnosno događanja, koji mogu, ali ne moraju biti tematski vezani uz pitanja urbanog razvoja, realiziraju se u području koje obuhvaća Slatko i slano, te su bitni za oživljavanje same zone i skretanje pažnje javnosti na ovaj specifičan urbani prostor.

Lungomare Programski pravac Lungomare postavit će trajne umjetničke radove na 10 mjesta na području Kvarnera: u Brseču, Lovranskoj Dragi, Volosku, na riječkoj plaži Grčevo, na riječkoj Ribarnici, u Kostreni, Crikvenici, Loparu na Rabu, kod Baške na otoku Krku i na Malom Lošinju. Svi umjetnički radovi tiču se određenih specifičnosti i posebnosti samog mjesta u kojem se
postavljaju. Ideja vodilja bila je koncentrirati se na posebnost koja je lokalnom stanovništvu važna, koju upravo oni osjećaju aktualnom i bitnom, a koja u određenoj mjeri povezuje i baštinu i sadašnji trenutak. Iskristalizirale su se različite teme: od tuge zbog zatvorene škole koju djeca više ne pohađaju ili pak skupe cijene vode čiji nedostatak oduvijek predstavlja velik problem stanovništvu jedne općine, preko ljepote starih suhozida koji su služili za ograđivanje stada ovaca pa sve do odnosa turizma i brodograđevne industrije. Koliko mjesta – toliko tema važnih lokalnim ljudima. U konačnici, nastat će svojevrsna turističko-kulturna ruta s vjerodostojnim pričama svakog pojedinog mjesta, pričama koje je ispričalo samo stanovništvo i o kojima se, upravo zbog toga, na svakom koraku može doznati još i više.

27 susjedstava U Programski pravac 27 susjedstava ravnomjerno su uključena sva područja Primorsko-goranske županije: otoci, obala, zaleđe, gorje te grad Rijeka. Odabrani kvartovi, gradovi, mjesta, sela ili drugi prostori ostvaruju međunarodne suradnje sa 27 europskih susjedstava; sudjeluju u festivalima susjedstava te ugošćavaju neke od programa Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture. Ovaj Programski pravac pruža višestruke mogućnosti za praksu razmjene koja se proteže diljem čitave Europske unije, pri čemu se stvaraju neformalne mreže kulturnih aktivnosti, koje će potrajati i nakon 2020. godine. Cilj je Programskog pravca 27 susjedstava osnaživanje lokalnih zajednica kroz jačanje ljudskih potencijala, razvijanje međuljudskih odnosa, organiziranje kulturnih aktivnosti i povećanje kulturnih sadržaja.

Program plus

Učionica
Učionica je integrirani program učenja za daljnju izgradnju kapaciteta kulturnog sektora i osnaživanje lokalne zajednice, pri čemu se istovremeno razvijaju transverzalne vještine i specijalizirana znanja i iskustva. Neke od aktivnosti su: radionice, ljetne škole, mentorstva, uspostava programa cjeloživotnog obrazovanja, studijska putovanja, radna praksa, seminari, konferencije, skupovi i sastanci.

RiHub
RiHub je središnji prostor svih aktivnosti vezanih uz EPK, mjesto susreta, razmjene i zajedničkog djelovanja. U suradnji s različitim grupama građana, pokrenut će se konkretni projekti koji rješavaju konkretne probleme ili na drugi način unapređuju uvjete života građana.

Civilne inicijative i Zeleni val
Cilj programa je aktivno uključivanje građana u kreiranje kulturnih i društvenih programa, kao i poticanje produkcijskih i organizacijskih kapaciteta neformalnih civilnih grupa i pojedinaca.
Kroz sustav mikropotpora podržat će se kulturne i društvene inicijative građana, neformalnih civilnih grupa i udruga o kojima će odlučivati komisije sastavljene od predstavnika različitih grupacija građanki i građana grada Rijeke. Na taj način omogućit će se aktivna participacija građana u proizvodnji kulturnih programa odnosno razvoju ekološke svijesti građana, a istovremeno će se potaknuti odgovornost o odlučivanju o relevantnosti prijavljenih kulturnih programa za širu zajednicu.
Vrijednosti koje su utkane u programsku koncepciju i koje se reflektiraju kroz program Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture su hrabrost, neobičnost, progresivnost i ambicioznost.
Detaljnije informacije o programskim pravcima dostupne su na Internet stranici www.rijeka2020.eu

4. Kako se uključiti?
Gospodarski subjekti koji žele pridonijeti kulturnom programu RIJEKA 2020 Europska prijestolnica kulture u naravi (roba, usluge, radovi) ili u novcu mogu postati pokrovitelji ili dobavljači na slijedeći način:
(1) POKROVITELJI DOGAĐANJA
pridonose kulturnom programu Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture u iznosu od 200.000,00 kn, na način da min 80% iznosa uplate po potpisu ugovora, dok se max 20% iznosa pokriva kroz robu, radove ili usluge pokrovitelja u dinamici koju dogovore Rijeka 2020 i Dobavljač, a najkasnije do 31.03.2021.
(2) SLUŽBENI DOBAVLJAČI
pridonose kulturnom programu Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture na način da min 20% iznosa uplate po potpisu ugovora, dok se max 80% iznosa pokriva kroz robu, radove ili usluge dobavljača u dinamici koju dogovore Rijeka 2020 i dobavljač, a najkasnije do 31.03.2021.
Kategorije:
Zlatni dobavljač 700.000,00 kn
Srebrni dobavljač 350.000,00 kn
Brončani dobavljač 200.000,00 kn
(3) DOBAVLJAČI
pridonose kulturnom programu Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture u iznosu od 5.000,00 kn, na način da 100% iznosa mogu pokriti kroz robu, radove ili usluge u dinamici koju dogovore Rijeka 2020 i dobavljač, a najkasnije do 31.03.2021.

5. Zašto postati pokrovitelj ili dobavljač RIJEKE 2020 – Europska prijestolnica kulture? Rijeka će 2020. godine predsjedati Europskom kulturom, a Hrvatska Europskom unijom, što je jedinstvena prilika za nacionalnu i međunarodnu promociju. Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture svojim dobavljačima i pokroviteljima nudi priliku da partnerski sudjeluju u ovom jedinstvenom projektu.
Dobavljači i pokrovitelji mogu ostvariti ciljeve i koristi kroz povećanje vidljivosti i razvoj poslovnih mogućnosti. Svaki oblik suradnje definirat će se zavisno od kategorije prijave sa zainteresiranim dobavljačem i pokroviteljem, kroz jednu ili više mogućih inicijativa navedenih u nastavku. – uključivanje dobavljača / pokrovitelja na listu partnere Rijeka 2020 EPK, – objavljivanje partnerstva (logotipa dobavljača i pokrovitelja) u srazmjeru s doprinosom partnera, – umetanje logotipa dobavljača i pokrovitelja na službenoj web stranici Rijeka 2020 EPK, – aktiviranje linka na stranice dobavljača i pokrovitelja, – umetanje logotipa dobavljača i pokrovitelja u promotivne materijale Rijeka 2020 EPK.
Društvo Rijeka2020 d.o.o. planira uložiti okvirno 14,5 milijuna kuna u marketinške i komunikacijske aktivnosti.

6. Kome je javni poziv upućen?
TD Rijeka 2020 ovime poziva gospodarske subjekte da iskažu interes i uključe se u najveći kulturni projekt za Hrvatsku kao dobavljači i/ili pokrovitelji za isporuku prihvatljivih proizvoda/za pružanje prihvatljivih usluga ili radova unutar neke od slijedećih kategorija:
• Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
• Mediji i komunikacije
• Hrana i piće
• Ugostiteljstvo (restorani, kafići, barovi i drugi ugostiteljski objekti)
• Prijevoz
• Informacijske i komunikacijske tehnologije
• Trgovina
• Moda i dizajn
• Osiguranje
• Istraživanje i inovacije
• Mehanika i brodogradnja
• Arhitektura i graditeljstvo
• Energija
• Pružanje smještaja
• Izdavačka djelatnost
Pravo sudjelovanja i iskazivanja interesa imaju svi gospodarski subjekti koji:
• Su registrirani u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem registru u državi njegova poslovnog nastana;
• Koji ispunjavaju kriterije o nekažnjavanju gospodarskog subjekta i osoba koje su ovlaštene za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN)
Dokaze o ispunjavanju uvjeta subjekti će dostaviti na pismeni zahtjev (sukladno odredbama ZJN -a)
Ostali uvjeti:
• Imati poslovno sjedište u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije ili državama sa kojima je Republika Hrvatska zaključila trgovinski sporazum koji uključuje uzajamnost;
• Poslovati sukladno vrijednostima i ciljevima kulturnog programa RIJEKA 2020
• Imati ekonomsku i poslovnu sposobnost za obavljanje poslovnih aktivnosti koje su predmet iskazivanja interesa

7. Postupak odabira
Molimo sve zainteresirane strane da dostave svoje ponude na adresu budimopartneri@rijeka2020.eu . Za sva pitanja možete se obratiti na adresu: tamara.manzoni@rijeka2020.eu.
Ponuda mora sadržavati slijedeće elemente: A. Podaci koji se odnose na predlagatelja – naziv tvrtke, sjedište, poslovni sektor i ime osobe za kontakt B. Iskazivanje kategorije koja interesira gospodarski subjekt (1. pokrovitelj događanja /2. službeni dobavljač / 3. dobavljač)
Po primitku ponude, ponuđaču će se dostaviti potvrda o primitku ponude. Zaključenje ugovora s definiranim pravima i obvezama zainteresiranih strana planirano je do 31.01.2021. godine. Rijeka, 30.08.2019. Emina Višnić Direktorica TD RIJEKA 2020 d.o.o