Glavne teme

Kulturni i umjetnički program Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture određen je trima temama. To su voda, rad i migracije. Te se teme vezuju uz identitet Rijeke, ali su aktualne i u širemu europskom okruženju. Međusobno se isprepleću i stvaraju luku različitosti. Vrijednosti koje su utkane u programsku koncepciju i koje se reflektiraju u programu Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture jesu hrabrost, neobičnost, progresivnost i ambicioznost.

Voda

Rijeka je grad obilježen vodom i nazvan po vodi. Grad koji teče. A tko se jednom napije riječke vode, ravno iz slavine i izvrsna okusa, taj će se u Rijeku i vratiti. Voda u Rijeci u izobilju pada i s neba. Nerijetko Rijeka zasjedne i na prvo mjesto najkišovitijih mjesta u svijetu. Voda se u programu Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture odnosi i na biološku raznolikost, ali i na šira ekološka pitanja. Kako se živi na vodi i uz more? Što treba promijeniti da bi se sačuvalo prirodno okruženje za budućnost? Kakve se sve nove ekonomije razvijaju u moru i oko njega? Što danas znači održivi turizam?

Rad

Rad je osnovno ljudsko pravo. Novi oblici rada u doba novih tehnologija i industrija važna su pitanja za budućnost Europe. Što je postindustrijski rad i koje su perspektive rada u budućnosti? Hoće li čovjek i dalje, unatoč svoj tehnologiji koja postoji, raditi osam sati dnevno, pet dana u tjednu ili je vrijeme za promjene? Kakve nove oblike rada proizvode nove globalne ekonomije? Što je nematerijalni rad i na koji je način prisutan i u onome što su kulturne i kreativne industrije? Gdje su granice između ljudskog  rada i rada koji sve više umjesto čovjeka obavljaju roboti i umjetna inteligencija, i u čiju korist?

Migracije

Migracije se u povijesnom i aktualnom kontekstu odnose na velike seobe stanovništva, ali i na mobilnost općenito, nomadizam te globalnu razmjenu i suradnju. Rijeka je grad migracija. Grad dolazaka i odlazaka. Grad isprepletenih kultura, a onda i grad tolerancije. Budućnost Europe, pa tako i Rijeke, goleme su promjene u stanovništvu poradi veće mobilnosti i potrebe za promjenom životne sredine zbog različitih razloga. Koliko smo doista spremni prihvatiti druge i drukčije? Kako se nosimo s različitim identitetima? Znamo li cijeniti bogatstvo različitosti?