Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Poništenje natječaja/poziva za dostavu ponuda za zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih automata za tople napitke i samoposlužnih automata za hladne napitke i snack proizvode

Na temelju objavljenog javnog natječaja/poziva za dostavu ponuda za zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih automata za tople napitke i samoposlužnih automata za hladne napitke i snack proizvode na web stranicama RIJEKA2020 d.o.o. od dana 10.07.2019. godine, direktorica- članica Uprave Emina Višnić, dana 22. srpnja 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU O PONIŠTENJU  

 javnog natječaja/ poziva za dostavu ponuda za zakup dijela poslovnog prostora

radi postavljanja samoposlužnog automata za tople napitke i samoposlužnog

automata za hladne napitke i snack proizvode

I

Ovom Odlukom  utvrđuje se da RIJEKA 2020 d.o.o., sa sjedištem u Ivana Grohovca1/A, 51000 Rijeka, OIB 65319684857, kao Naručitelj/Zakupodavac u postupku javnog natječaja/ poziva za dostavu ponuda za zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnog automata za tople napitke i samoposlužnog automata za hladne napitke i snack proizvode, koji se vodi pod brojem KLASA: 04-4, URBROJ: 767/2019, poništava postupak javnog natječaja.

Obrazloženje

Naručitelj/Zakupodavac je dana 10.07.2019. godine objavio na web stranicama RIJEKA 2020 d.o.o. (www.rijeka2020.eu) javni natječaj/ poziv za dostavu ponuda za zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnog automata za tople napitke i samoposlužnog automata za hladne napitke i snack proizvode na lokaciji Rihub-a Ivana Grohovca 1a, Rijeka. Rok za dostavu ponuda bio je 19.07.2019. godine u 12:00 sati.

Nakon roka predviđenog u Pozivu za dostavu ponuda odnosno službenog vremena za otvaranje ponuda, utvrđeno je da nije pristigla niti jedna ponuda slijedom čega je Naručitelj odlučio poništiti javni natječaj.