Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Poništenje natječaja za radno mjesto Pomoćnog producenta

Na temelju odredbi Pravilnika o radu trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. od 03. siječnja 2017. godine u natječaju za radno mjesto – POMOĆNI PRODUCENT,  za 1 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, nakon uvida u prijave i natječajnu dokumentaciju svih kandidata, direktorica Društva Emina Višnić, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja, dana  29. svibnja 2019. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o poništenju natječaja

 za radno mjesto

POMOĆNI PRODUCENT
izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme
I. Poništava se natječaj za radno mjesto POMOĆNI PRODUCENT u RIJEKA 2020 d.o.o., koji je objavljen na HZZO i na web stranici rijeka2020.eu  dana 5. travnja 2019. godine
II. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se natjecateljima koji su sudjelovali na natječaju i objavit će se na web stranici TD RIJEKA 2020 d.o.o.

Obrazloženje

TD Rijeka 2020 d.o.o. raspisalo je javni natječaj za radno mjesto POMOĆNI PRODUCENT, za 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen na HZZO i web stranici www.rijeka2020.eu, na društvenim mrežama Rijeka 2020 – Facebooku, dana 5. travnja 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je bio 8 (slovima: osam) dana od dana objave natječaja odnosno do 14. travnja 2019. godine.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje Pomoćnog producenta u RIJEKA 2020 d.o.o utvrdilo je, nakon pregleda prijava svih kandidata, da samo jedan kandidat ispunjava formalne uvjete natječaja za predmetno radno mjesto.

Nakon održanog razgovora i na temelju ostvarenog rezultata odgovorima na pitanja tijekom razgovora kao i nakon sveobuhvatne procjene jedinog kandidata za predmetno radno mjesto, Povjerenstvo za provedbu natječaja je ocijenilo kandidata prekvalificiranim za radno mjesto Pomoćnog producenta i predložilo da se natječaj poništi odnosno da se raspiše novi natječaj.