Regionalna nagrada međunarodnog žirija dodijeljena je jučer za Komunikaciju i organizaciju press centra za otvorenje Europske prijestolnice kulture Rijeke 2020. Nagrada je otišla u ruke agencijama Madison Consulting i Media Val koje su uz podršku komunikacijskog tima Rijeke 2020 i riječke agencije Neuroradnik, radile na zahtjevnom poslu informiranja javnosti i lokalnih, nacionalnih te inozemnih medija o programu i samom otvorenju Europske prijestolnice kulture ‘Rijeka – luka različitosti’.

Pobjednici 1. međunarodnog Grand PRixa proglašeni su jučer u sklopu 14. Grand Prixa HUOJ-a (Hrvatske udruge za odnose s javnošću). Međunarodni Grand PRix dodjeljivao se po prvi puta i to u pet kategorija. Madison Consulting i Media Val su za komunikaciju otvorenja EPK i organizaciju press centra EPK pobjedu ponijeli u kategoriji za mala i srednja trgovačka društva, odnosno za tvrtku Rijeka 2020. Prijave je procjenjivao i konačnu odluku donio međunarodni žiri od 12 članova, istaknutih regionalnih profesionalaca i stručnjaka za komunikacije.

Izvještaji o Rijeci kao Europskoj prijestolnici kulture objavljeni su u 31 zemlji, uključujući Njemačku, Austriju, Veliku Britaniju, Rusiju i Kinu. Ukupni rezultati komunikacije obuhvaćaju 3.198 medijskih objava, od čega 971 u stranim medijima. Najviše objava, uključujući televizijske, imale su susjedne zemlje (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Italija, Srbija).

Kvalitetno planiranje i organizacija press centra na botelu Marina, rezultirala je akreditiranjem i dolaskom 235 novinara, od toga 70 stranih iz 14 zemalja. Već u svojim izvještajima novinari su isticali organizaciju press centra kao primjer dobre prakse.

Neovisnu medijsku evaluaciju provela je agencija MediaNet. Analiza je pokazala kako je 95% svih TV priloga bilo pozitivno orijentirano.  Na društvenim mrežama o otvorenju je zabilježeno 6.275 objava, od toga 86% pozitivnih i neutralnih. Organski doseg objava na društvenim mrežama kanala i profila rijeka2020 prošao je 1,2 milijuna korisnika. Poruci o otvorenju EPK u Rijeci bili su izloženi svi građani Hrvatske.

Kako je u prijavi komunikacijskog projekta opisano, jedan od najvećih izazova komunikacije Otvorenja EPK bio je na što jednostavniji način građanima i medijima opisati sve što će se događati i gdje će se događati u Rijeci na dan otvorenja. Naime, osim središnje svečanosti otvorenja u Riječkoj luci, tijekom čitavog je dana održano preko 70 događanja na više od 30 lokacija u Rijeci. Za potrebe komunikacije izrađena je i hvaljena posebna Google Mapa, a web stranica Rijeke 2020 bila je središnje mjesto informiranja i jednostavnog preuzimanja materijala pripremljenih za predstavnike medija.

Agencije Madison Consulting i Media Val jučer su ponijele vrijednu nagradu, a Rijeka 2020 koristi priliku čestitati im na tome i još jednom im  zahvaliti na iznimnom uloženom trudu u organizaciju komunikacije Rijeke2020.

Međunarodni Grand PRix pokazuje da je i struka prepoznala izvrsnost u pristupu komunikaciji Otvorenja EPK. Čestitam agencijama koje su ponijele nagradu i lokalnom timu koji je bio važan dio cijele priče – naveo je pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar komentirajući ovu nagradu i dodao – Pozitivna energija i dobre emocije koje smo osjećali u Rijeci na dan Otvorenja EPK i tijekom izvedbe Opere Industriale, taj osjećaj koji je preplavio cijelu zemlju, bio je jedan od najljepših momenata cijelog projekta.

Rijeka 2020 koristi ovu priliku kako bi još jednom zahvalila svim predstavnicima medija koji su prepoznali trud uložen u komunikacijski aspekt otvorenja EPK i izvještavali javnost o svim bitnim detaljima Otvorenja EPK uoči, za vrijeme, i nakon odvijanja samog događaja.