U tjednu od 13. do 19. siječnja u sklopu projekta Rijeka jestivi grad, članovi građanske inicijative Tranzicijska inicijativa Rijeka uredili su kvart Mlaka, najavljena je izložba Nevidljive granice te se u Plovdivu održala svečana ceremonija primopredaje titule Europske prijestolnice kulture Rijeci i irskom Galwayu. U sklopu Zelenog vala EPK, Sušačka akcija nastavlja obilježavanje stote godišnjice proglašenja Sušaka gradom, u okviru projekta Zeleni Sušak – Hommage Josipu Kulfaneku, u susjedstvu Lovran počinje Kulkarneval, a u susjedstvu Drenova gostuje Liburnia Film Festival.

13.01.2020. 00:00
Rijeka

Novinari vodećih svjetskih medija posjetili Rijeku – Europsku prijestolnicu kulture 2020

 

13.01.2020. 00:00
Plovdiv

Svečana ceremonija primopredaje titule Europske prijestolnice kulture u Plovdivu

15.01.2020. 19:00
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Izložba Nevidljive granice

17.01.2020. 12:00
O.Š. Vladimir Gortan

Sušačka akcija gradnjom ciglenog labirinta u krugu O.Š. Vladimir Gortan nastavlja projekt Zeleni Sušak – Hommage Josipu Kulfaneku

17.01.2020. 17:00
Lovran

U susjedstvu Lovran počinje Kulkarneval

17.01.2020. 19:00
Zavičajni muzej Drenove

U susjedstvu Drenova gostuje Liburnia Film Festival – Liburnia uplovljava na Drenovu

18.01.2020. 11:00
RiHub, Ivana Grohovca 1a

Konferencija za medije – najava programa Otvorenja Europske prijestolnice kulture – 1.2.2020.