Međunarodno festivalsko-simpozijsko izdanje Filmskih mutacija bavi se reinterpretacijom uloge kinematografa i njegovim emancipacijskim potencijalima: film kao oko stoljeća.

Kinodvorana Art-kina Croatia postaje središnje društveno mjesto za moguću emancipaciju Moći kina koja vraća pogled filmu kao oku stoljeća: očištu moći našeg doba. Programska platforma Kinosraz (kinoclash) reinterpretira ulogu kinematografa u izvornom smislu filmskog dispozitiva (filma, kinodvorane, aparata, snimanja i prikaza, kinematografije) u umjetničkoj, kulturnoj i široj zajednici grada. 

Kolektiv međunarodnih i domaćih kustosa te filmskih i vizualnih umjetnika predstavlja tridesetak filmskih programa koji povezuju moduse transgresivnog filma u širokom rasponu vrsta i rodova s osobnim teoremima emancipacije slika. Festival otvaraju programi pod nazivom Vizualne pobune kojima filmska teoretičarka i kustosica Nicole Brenez rekreira inicijaciju u revolucionarni film Piera Paola Pasolinija i Jean-Luca Godarda, a zatvaraju filmovi o moći slobode Alberta Serre, Abela Ferrare, Vlade Kristla te novi rad Jamesa Benninga koji nas videoinstalacijom Rođenje jedne nacije vraća izvorištu stoljeća netrpeljivosti. 

Festival omogućuje studentima, umjetnicima i široj kulturnoj zajednici grada Rijeke sudjelovanje u širokom spektru filmskih iskustava, od razgovora s umjetnicima i kustosima preko radionica pod naslovom Film ili moć i filmskih hepeninga Kinosinteza do interdisciplinarnog simpozija o politikama kino-oka koji kao središnji interes postavlja transgresijsku petlju anarhije moći u proširenom stoljeću kina. Aktivnosti Filmskih mutacija popraćene su serijom programskih publikacija i pamfleta umjetnika, počevši s Godardovim manifestima.

Programe kustosko-umjetničkog kolektiva Filmskih mutacija u Rijeci pripremaju Nicole Brenez (FR), Jonathan Rosenbaum (US), Albert Serra (ES), Abel Ferrara (US), James Benning (US), Naomi Kawase (JP), Béla Tarr (HU), Pedro Costa (PT), Alexander Horwath (AT), Raymond Bellour (FR), Siegfried Zielinski (DE), Eva Sangiorgi (AT), The Otolith group (UK), Christa Blümlinger (AT), Laura Waddington (UK), Bette Gordon (US), Volker Pantenburg (DE), Bani Khoshnoudi (MX), Ehsan Khoshbakht (IT), Paul Grivas (UK), Branka Benčić (HR) i Tanja Vrvilo (HR).