Karneval životinja bavi se idejama komunikacije među vrstama i utjecaju klimatskih promjena na bioraznolikost te povezivanjem više izvođača iz raznih područja. Rad na predstavi uključuje rad na tri jezika: engleskom, hrvatskom i talijanskom.

Every house has a door, umjetnička organizacija redateljice Lin Hixon (US) i dramaturga Matthewa Goulisha (US) u suradnji s umjetnicom Essi Kausalainen (FI) i izvođačicom Selmom Banich (HR), osmišljava i stvara predstavu Karneval životinja, prema istoimenoj glazbenoj suiti Camillea Saint-Saënsa. Karneval životinja bavi se idejama komunikacije među vrstama i utjecaju klimatskih promjena na bioraznolikost te povezivanjem više izvođača iz raznih područja, od amatera u koje u ovom slučaju spadaju djeca od šest do deset godina, do samih autora i kazališnih glumaca. Predstava se izvodi kao oblik prostornog kazališta. Rad na predstavi uključuje rad na tri jezika: engleskom, hrvatskom i talijanskom. 

Kompleksni i ekscentrični ručno rađeni kostimi, koje dizajnira Essi Kausalainen (FI), predstavljaju više komponenti: vizualni i materijalni izričaj tijekom cijele predstave, prikaz životinjskog svijeta, transformaciju čovjeka u svojevrstan hibrid. 

Predstava otvara i pitanje vode kao cjeline, sudbine pojedinih morskih bića poput bjeloleđeg dupina koji je progutao gotovo osam kilograma plastičnih vrećica, ekološko nasilje poput napuštenih ribarskih mreža u morima i oceanima, te kompleksne uzorke, mogućnosti i inteligenciju morskog života. 

Predstava koristi istraživanja kao podložak za tekst, materijale i koreografiju.