Deveto izdanje kongresa bavi se temom granica kroz aspekt novca.

Međunarodni numizmatički kongres u Hrvatskoj održava se svake tri godine na različitim lokacijama i nastoji promicati povijest i kulturnu baštinu znanstvenim i stručnim radovima iz područja numizmatike, koji se objavljuju u popratnom Zborniku radova Acta numismatica.

U povodu projekta Rijeka 2020 – Europske prijestolnica kulture, deveto izdanje kongresa (INCC 2020) održava se u Rijeci, a tematski je vezano uz izložbeni program Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka Granice – između reda i kaosa.

Izložba je usmjerena na promišljanje različitih aspekata granica, posebno onih koji su u prošlosti izravno utjecali na životne okolnosti žitelja pograničnih područja. Novac je jedan od tih aspekata. 

Područje grada Rijeke u prošlosti je često bilo razdijeljeno različitim administrativnim i političkim tvorevinama te ustrojeno kao pogranična zona s posebnim političkim i ekonomskim situacijama koje su uzrokovale i pojavu posebnih oblika novčarstva. Slične su okolnosti u pojedinim povijesnim razdobljima zahvaćale gotovo sve dijelove današnjeg teritorija Republike Hrvatske pa u numizmatici danas nailazimo na niz primjera novca emitiranog za uporabu na pograničnom području. Međutim, s posebnim kovanjima za granice i pogranična područja susrećemo se već u antičkom razdoblju, potom u srednjem pa u novom vijeku, te se i taj novac može razmatrati kroz tematiku granica. S vrlo sličnim situacijama i numizmatičkim materijalom susrećemo se u svim povijesnim razdobljima diljem čitavoga europskog kontinenta, na kojem su pitanja granica i promišljanja o njihovu utjecaju na svakodnevni život itekako aktualna. Autori na kongresu u svojim se radovima osvrću na temu granica razmatrajući numizmatički materijal iz svih povijesnih razdoblja – od antike do današnjice.