Cilj je konferencije u sklopu projekta 90e: Ožiljci potaknuti zanimanje za daljnja istraživanja umjetnosti 1990-ih, kao i širi dijalog između istraživača koji se bave različitim aspektima umjetnosti i društva srednje i istočne Europe toga desetljeća.

Neposredno nakon otvorenja izložbe 90e: Ožiljci organizira se međunarodna konferencija čiji je cilj potaknuti zanimanje za daljnja istraživanja umjetnosti 1990-ih, kao i širi dijalog između istraživača koji se bave različitim aspektima umjetnosti i društva srednje i istočne Europe toga desetljeća. Otvorena za znanstvenike, samostalne istraživače, kustose i teoretičare, konferencija potiče nove refleksije i kontekstualizacije toga turbulentnog razdoblja. Dotiče teme poput međuodnosa nacionalnih, internacionalnih i transnacionalnih društvenih i kulturalnih prostora u novonastalim državama, nove historiografije umjetnosti srednje i istočne Europe te nove organizacijske i komunikacijske modele kulturnog sektora, nastale 1990-ih. Uz propitivanje dodirnih točaka umjetnosti i političkog aktivizma, uključuje i kritičko čitanje opsežnih izložbi posvećenih umjetničkim praksama srednje i istočne Europe, a organiziranih tijekom 1990-ih, te refleksiju o kontinuitetima i inovacijama u kustoskim praksama i konceptima toga razdoblja.

Koncept konferencije osmislile su Sanja Sekelj (HR) i Janka Vukmir (HR).

Foto: www.lokalpatrioti-rijeka.com