Konferencija o Rijeci od kraja Austro-Ugarske Monarhije, tijekom D’Annunzijeve vlasti i razdoblja fašizma, do antifašizma i kraja Drugoga svjetskog rata.

Cilj je konferencije poticanje akademskog istraživanja i dijaloga o povijesti Rijeke od raspada Austro-Ugarske Monarhije do kraja Drugoga svjetskog rata. Osim povijesnih tema povezanih s Rijekom, konferencija uključuje komparativne i europske perspektive te teme nasilja, moći, granica i identiteta u promatranom razdoblju.

Konferencija predstavlja grad Rijeku u povijesnim i kulturalnim okvirima pripadnosti Austro-Ugarskoj Monarhiji od početka 20. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata, s naglaskom na mjesta sjećanja u Rijeci i okolici koja su obilježena kao mjesta moći ili mjesta otpora moći. Ciljano tematiziranje takvih mjesta predstavlja specifičnu povijest grada Rijeke u širem političkom i društvenom kontekstu.

Teme konferencije prate izložbu Nakon Velikog rata koja problematizira velike promjene u Europi nakon Velikog rata i uspon radikalnih ideologija – fašizma, nacionalsocijalizma i komunizma. Cilj je konferencije  rasvijetliti ulogu Rijeke u kontekstu europskih totalitarizama i posjetiteljima omogućiti promišljanje o opasnostima diktature te o emancipacijskom potencijalu opiranja agresiji i autoritarizmu. Posebna pažnja posvećuje se temi dobrovoljaca u Španjolskome građanskom ratu.

Program konferencije osmislili su Vjeran Pavlaković, Sveučilište u Rijeci (HR), i Boris Stamenić, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću (HR), a na konferenciji sudjeluju predavači Jay Winter (US), Pieter Judson (IT), Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk (PL), Ulf Brunnbauer (DE), Jeremy F. Walton (DE), Dominique Reill (US), Mila Orlić (HR), Ivan Jeličić (HR) i mnogi drugi.