Konferencija o razvoju Rijeke u razdoblju socijalističke Jugoslavije fokusira transformaciju kolektivnih identiteta u novom poretku te razvoj novih mjesta sjećanja koja dobivaju posebno značenje u poveznici s komunizmom i konstrukcijom novih ideoloških narativa.

Cilj je konferencije potenciranje akademskog istraživanja i dijaloga o povijesti Rijeke i drugih gradova, obilježenih socijalističkom modernizacijom nakon Drugoga svjetskog rata u Jugoslaviji i Europi. Osim povijesnih okvira i okolnosti, konferencija stavlja naglasak i na teme granica, identiteta i utjecaja ideologija na urbane sredine u tim sustavima, na promatranje mjesta sjećanja, proučavanje tema rodne problematike i sagledavanje vizualnih umjetnosti.

 

Konferencija obuhvaća više aspekata povijesnog razvoja Rijeke tijekom razdoblja socijalističke Jugoslavije kroz komparativne analize sličnih gradova: prikazuje povijesni kontekst i nove društvene odrednice, razvoj novoga društvenog identiteta u gradovima i njihovu transformaciju u novim političkim sustavima te ističe razvoj novih mjesta sjećanja koja dobivaju posebno značenje u poveznici s komunizmom i konstrukcijom novih ideoloških narativa. 

 

Program konferencije osmislili su Vjeran Pavlaković, Sveučilište u Rijeci (HR), i Boris Stamenić, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću (HR), a na konferenciji će sudjelovati predavači Ulf Brunnbauer (DE), Heike Karge (DE), Brigitte Le Normand (CA),  Hrvoje Klasić (HR), Tvrtko Jakovina (HR), Igor Duda (HR), Mitja Velikonja (SI), Tanja Petrović (RS) i Dean Vuletić (AU).