Umjetnički program koji komemorira povijesno stradanje Lipe preko različitih aspekata suvremene umjetnosti i osvještava njezin simbolički potencijal u suvremenim procesima izgradnje mira.

Program je posvećen komemoriranju stradanja koje se u Lipi dogodilo 30. travnja 1944. kada su nacisti i fašisti ubili dvjesto šezdeset i devet mještana, uglavnom žene, djecu i starce, te čitavo mjesto spalili. Uz razvijanje kulture sjećanja na nacionalnoj i internacionalnoj razini, program je usmjeren komuniciranju antiratne poruke i širenju univerzalnog apela savjesti. 

Kako iscrtati obrise praznine koja je uslijedila stradanjem? Kako odsutnost stradalih Lipljana učiniti dijelom našega postojanja danas? Kako pojmiti nepojmljivo te prikazati ono što se ne može prikazati? To su tek neka od pitanja čije odgovore pronalazimo u okviru serije umjetničkih intervencija u javnom prostoru Lipe – unutar same topografije rata.

Programom su obuhvaćeni radovi koji afirmiraju eksperimentalne i intermedijske umjetničke prakse te istražuju doseg društvenog utjecaja kojim suvremena umjetnička praksa danas raspolaže – posebice u odnosu na razumijevanje teško pojmljivih kategorija (traume, stradanja, genocid) te u odnosu na osvještavanje i zagovaranje poželjnih obrazaca ponašanja. Društveni učinak postiže se i izravnim pristupom, umjetničkim projektima zasnovanim na socijalnoj inkluziji (community art) i u suradnji s lokalnom zajednicom. Kustosica i voditeljica projekta je Vana Gović (HR).