Poticanje različitosti u proizvodnji kulturnih i kreativnih industrija.

Projekt Diversity Mixer ima za cilj poticanje različitosti u proizvodnji kulturnih i kreativnih industrija Primorsko-goranske županije.

Zajedno sa svojim strateškim partnerom – Sveučilištem u Rijeci, RIJEKA 2020 ovim projektom želi „različitost“ iz svog slogana dodatno utemeljiti i na radnome mjestu, odnosno u strukturi zaposlenih, i u sadržaju koji oni proizvode, kao i publikama kojima se obraćaju.

diversity mixer

Tijekom 2019. u sklopu projekta istražene su postojeće prakse „menadžmenta različitosti“ u javnom i privatnom sektoru kulturnih i kreativnih industrija na lokalnoj i europskoj razini te identificirani prenosivi modeli. Organizirana je međunarodna konferencija Nevidljivi: različitost u kulturi i kreativim industrijama koja se bavila različitošću u sferi sadržaja. 

U 2020. godini provode se aktivnosti izgradnje kapaciteta za radnike organizacija i poduzeća, a cilj je utjecati na proces donošenja javnih politika i ugrađivanje novih kriterija u sustave javnog financiranja. U listopadu 2020. Grad Rijeka, ustanove i organizacije u kulturi Rijeke i PGŽ-a potpisat će Povelju o raznolikosti.