RIJEKA 2020 d.o.o. je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka.

Kontakt: dpo@rijeka2020.eu odnosno putem pošte na adresu: RIJEKA 2020 d.o.o., Delta 5/2, 51000 Rijeka (Službenik za zaštitu osobnih podataka)

Pravni okvir zaštite osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na poveznici).