22. prosinca 2015. godine Gradskom je vijeću predstavljen izvještaj o provedenim i planiranim aktivnostima u okviru pripreme kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture. Gradsko vijeće jednoglasno je podržalo ovaj izvještaj s 34 glasa za.

Vijećnicima je izvještaj predstavio pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar koji je kazao kako je riječ o sažetom dokumentu koji opisuje aktivnosti provedene od strane Odjela za kulturu, zajedno s vanjskim suradnicima u protekle dvije i pol godine. Iako je projekt vođen iz Grada, u svakoj fazi se vodilo brigu da sve odluke budu verificirane od strane vanjskih timova. Raspisan je i Javni poziv na koji je pristiglo 187 programa, koje je također evaluirao novi nezavisni tim. Prva prijavna knjiga je predana na vrijeme i Rijeka je prošla prvi krug natjecanja.

Do 10. veljače treba predati drugu prijavnu knjigu, a nakon toga će u posjet Rijeci doći tri člana komisije. Koncem ožujka će se znati koji je hrvatski grad odabran kao nositelj titule Europske prijestolnice kulture 2020. godine.

U tim koji priprema drugu prijavnu knjigu uključen je Chris Torch, osoba zapažene međunarodne karijere i koji je talijansku Materu doveo do titule za 2019. godinu. Ako postanemo prijestolnica kulture, Rijeka će za potrebe upravljanja kandidaturom zajedno sa Primorsko-goranskom županijom osnovati tvrtku u kojoj će Grad biti dvotrećinski vlasnik. U tom bi se slučaju sljedeće tri godine iz proračuna izdvojilo dva, zatim sedam te deset milijuna kuna, dok bi ukupni operativni dio iznosio 79 milijuna kuna u sedmogodišnjem periodu.

“Kritizirani smo od strane Komisije da smo bili skromni u gradskoj participaciji. Budimo ambiciozni i budimo optimistični i podržimo našu kanidaturu” kazao je Šarar, a izvješće je potom usvojeno jednoglasno.