Emina Višnić nova je direktorica društva Rijeka 2020 d.o.o. koje će provoditi projekt Europske prijestolnice kulture.

Nakon provedenog Javnog natječaja za člana Uprave Rijeka 2020 d.o.o. Skupština društva donijela je Odluku o imenovanju člana Uprave kojom se EMINA VIŠNIĆ imenuje za člana Uprave Rijeka 2020 d.o.o. s početkom mandata od 1. siječnja 2017. godine.

Temeljem raspisanog natječaja za imenovanje Direktora Rijeka 2020 d.o.o. od 8. srpnja 2016. godine koji je bio otvoren do 7. kolovoza 2016. godine, provedeni su razgovori s kandidatima koji su podnijeli svoje prijave.

Nakon obavljenih razgovora s kandidatima za ovo radno mjesto, Skupština trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. donijela je Odluku o imenovanju Emine Višnić za direktoricu društva Rijeka 2020 d.o.o.. Na natječaj se prijavilo 10 kandidata od kojih je jedan povukao svoju prijavu.

Emina Višnić liderica je s bogatim profesionalnim iskustvom u kulturnom menadžmentu u javnom i civilnom sektoru. Iskusna je u uspostavljanju novih organizacija, u umjetničkoj i kulturnoj produkciji, kao i u upravljanju mrežama i  kompleksnim partnerskim strukturama na domaćoj i međunarodnoj razini.

Donosimo vam intervju s novoizabranom direktoricom društva Rijeka 2020 d.o.o. Eminom Višnić

Koja je bila Vaša glavna motivacija/e da se prijavite za direktoricu Rijeka 2020 d.o.o.?

Europska prijestolnica kulture je jedinstvena i izuzetna prilika koja napokon stavlja kulturu u središte pažnje. Rijeka 2020 kreira prostor kreativnih pukotina u kojem su mogući nepredvidivi susreti različitosti, nesvakidašnje kulturne i umjetničke prakse te društvene inovacije. Ovaj kapitalni projekt kreiran je kao proces učenja i postupnog postajanja europskom prijestolnicom kulture. On je utemeljen na vrijednostima kao što su kulturna raznolikost i socijalna uključivost, gradi se kroz suradnju a ne kompeticiju, promovira ideju kulture ne kao reprezentacije manje ili više zatvorenog nacionalnog identita, već kao lokalnog i translokalnog fenomena. To je, dakle, projekt koji je postavljen upravo onako kako i sama smatram da se danas trebaju oblikovati projekti koji su od strateškog interesa za razvoj kulture, i tu se nalazi moja snažna intrinzična motivacija za uspjeh Rijeke 2020, kojem želim doprinijeti. Jednostavnije rečeno, želim biti na čelu tima koji će iznijeti ovaj projekt i pomoću kojeg ćemo svi zajedno postići nešto veliko i bitno, ostavljajući iza sebe Luku različitosti koja će trajati.

Čime smatrate da ste uvjerili skupštinu da ste baš Vi osoba za direktoricu?

Naravno, odgovor na ovo pitanje mogu samo pretpostovati. Vjerujem da su natječajna komisija i članovi skupštine društva Rijeka 2020 prepoznali moju visoku motiviranost i entuzijazam, kao i moje profesionalne reference. Očito sam ih uspjela uvjeriti da moj profil i specifične kvalitete koje proizlaze iz dugogodišnjeg iskustva kulturnog menadžmenta najbolje odgovaraju traženom profilu direktorice Rijeke 2020. Ovu priliku želim iskoristiti da im zahvalim na ukazanom povjerenju.

Iza sebe imate pozamašnu karijeru u području kulture. Na koji način Vi možete doprinijeti Rijeci kao Europskoj prijestolnici kulture?

Smatram da je moja ključna zadaća na ovom mjestu osigurati stabilan i poticajan okvir za realizaciju kompleksnog programa Prijestolnice kulture. To naravno pretpostavlja materijalne resurse i angažiranje najkvalitentijih ljudi, kao i poticanje produktivnih odnosa među brojnim uključenim akterima, ustanovama, organizacijama. Rijeka 2020 d.o.o. mora istovremeno funkcionirati kao učinkovita producentska kuća, ali i kao napredna suradnička platforma čija je zadaća upogoniti ne samo kulturnu scenu već i  druge važne aktere u društvu, kao i široki krug građana, da pronađu zajedničke interese i da zajednički rade. Zato Rijeka 2020 treba lidericu koja ne nastupa autokratski već koja na pravi način zna uključiti zaposlenike, čitavu mrežu partnera i suradnika, ali i koja se ne boji donositi odluke. Pored toga, smatram da je moj zadatak osigurati racionalno i ekonomično upravljanje, proaktivni pristup u suočavanju s izazovima i etično poslovanje. Ovom projektu svakako mogu doprinijeti svojim znanjem i iskustvom u području kulturnog menadžmenta, poznavanjem kulturnog sustava, strateškim i inovativnim pristupom u upravljanju, kao i širokom mrežom kontakata ne samo u Hrvatskoj nego i na europskoj sceni.

Pretpostavljamo da postoji i ona sentimentalna strana priče budući da ste iz Rijeke…?

Da, nešto sentimenta i zaljubljenosti u ovaj grad i regiju koja ga okružuje svakako su potrebni sastojci. Iako živim u Zagrebu koliko pamtim, rođena sam u Rijeci, a veliki dio djetinjstva sam provela u Gorskom Kotaru i na kvarnerskim otocima. U svojim odraslim godinama, često sam boravila u Rijeci i stekla drage prijatelje i brojna poznanstva. Osjećam se zbilja dobro u Rijeci i doživljavam je kao svoj grad.

U kom smjeru vidite razvoj Rijeke kao grada kulture?

Europsku prijestolnicu kulture ne treba shvaćati samo kao jednogodišnji festival, veliki cirkus koji dođe i napusti grad. Ona mora biti puno više od toga. Smatram da su razvojni ciljevi Rijeke jako dobro postavljeni u kandidacijskoj knjizi i načinu razmišljanja koji je u temelju ovog strateškog i historijski značajnog projekta. Analizirajući iskustva drugih europskih prijestolnica kulture, možemo zaključiti da su najvažniji elementi za uspjeh i dugoročne pozitivne efekte dobro balansiranje između internacionalne i lokalne dimenzije, inovativni pristup u programu te racionalno upravljanje. Odnosno, da bi Rijeka postala i ostala grad kulture, moramo prije svega fokus staviti na uključivanje ljudi koji žive u ovom gradu i za ovaj grad (odnosno riječku regiju), ali istovremeno osigurati europsku dimenziju ovog projekta kroz brojna partnerstva i trajnu internacionalizaciju djelovanja naših ustanova i nezavisnih organizacija. Moramo ulagati u razvoj kapaciteta kulturnog sektora i obrazovanje, osobito mladih kulturnih radnika, koji će moći ne samo u ove četiri godine već i kroz desetljeća koja dolaze, osigurati zanimljive i kvalitetne sadržaje za postojeću kulturnu infrastrukturu, kao i onu koja će se razviti upravo kao dio projekta Rijeka 2020. Pri tom, ključno je i graditi iskrenu i istinitu sliku Rijeke kao otvorenog grada koji pruža priliku različitostima, koji je privlačan za mlade talente. A za to su ključna strateška partnerstva koja su za ovu priliku stvorena i njihovo sinergijsko djelovanje na dugi rok. Pri tome, naravno mislim na suradnju osnivača Rijeke 2020, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, kao i iznimno bitnu ulogu Sveučilišta te drugih partnera kao što su Grad Opatija i turističke zajednice. Tu je i neizostavna podrška Vlade RH, prvenstveno Ministarstva kulture. I konačno, ono najvažnije, predani angažman i zajednički rad institucija i organizacija u kulturi Rijeke i Županije.

Sudjelovali ste u pripremnom djelu projekta Rijeka EPK. Kakvi su Vaši odnosi s postojećim timom?

Sudjelovala sam u drugom krugu pripreme kandidacijske knjige i predstavljanja projekta na što sam, naravno, iznimno ponosna. Kroz proces kandidature oformljen je jedan izvrstan tim koji predstavlja vrijednost koju moramo očuvati. Poznata je činjenica da europske prijestolnice kulture koje su promijenile timove uglavnom nisu doživjele uspjeh. Zato smatram da novi tim Rijeke 2020 treba graditi na način da se postojeći tim proširi novim ljudima, a da se pri tom za svakog nađe mjesto koje najbolje odgovara sposobnostima pojedinih osoba. To znači da ćemo “ljudsku infrastrukturu” postaviti tako da služi ostvarenju ciljeva i zadaća Luke različitosti, odnosno da će profesionalne kompetencije i ambicije pojedinaca, a ne osobne veze i preference, biti presudne za zapošljavanja.  Inače, moji odnosi s postojećim timom su doista odlični i uvjerena sam da će takvi i ostati.

 

Biografija Emine Višnić

Emina Višnić trenutno je ravnateljica ustanove POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade u drugom mandatu. Prethodno je radila kao koordinatorica nacionalne mreže Clubture, zagrebačkog Saveza udruga Operacija Grad, kao voditeljica net.kulturnog kluba MaMa pri Multimedijalnom institutu te za UrbanFestival udruge [BLOK]. Bila je i potpredsjednica Izvršnog odbora europske mreže Culture Action Europe (Bruxelles), te predsjednica Upravnog odbora Zaklade “Kultura nova”. Bila je članica Vijeća za inovativne umjteničke i kulturne prakse pri Ministarstvu kulture te umjetnička savjetnica za komplementarne djelatnosti pri Hrvatskom audiovizualnom centru. Povremeno predaje i piše o kulturnim politikama i menadžemntu u kulturi.

Surađivala je s različitim akterima riječke kulturne scene. Bila je članica tima pripreme drugog kruga kandidature Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. S ustanovom Art-kino radila je kao suradnica na programu Sajma filma te kao voditeljica procesa izrade strateškog plana razvoja ustanove. Zajedno sa arhitektima Dinkom Peračićem i Mirandom Veljačić te umjetnikom i ravnateljem Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Slavenom Toljem predstavlja Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu – 15. međunarodnoj izložbi arhitekture (2016.) s radom  “to trebamo – to radimo”. S udrugom Drugo more surađuje niz godina, među ostalim na europskom projektu CORNERS. Predavala je na Međunarodnom programu menadžmenta i javnih politika u umjetnosti i kulturi Unicult2020 na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (2016. i 2017.).

Diplomirala je hrvatski jezik i književnost i komparativnu književnost te je studirala teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Završila je Summer International Fellowship Program pri DeVos Institute of Arts Management at the Kennedy Center (Washington, DC).