GET LOST PLEASE_FBCOVERU Omladinskom kulturnom centru Palach i njegovoj Galeriji SKC u petak, 23. listopada, otvara se samostalna izložba Ane Sabolić pod nazivom Get Lost Please. 

Izložbi će prethoditi Psihogeografska radionica koja će se održati u srijedu, 21. listopada, u 11 sati. Get Lost Please prva je u nizu od ukupno tri samostalne izložbe mladih autora i autorica u okviru programa, sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Psihogeografska radionica Ane Sabolić okvir gradi na ideji; odabirom jedne od mapa, sudionici radionice preuzimaju upute za kretanje i u postojeće ‘zadatke’ upisuju dionice vlastitih lutanja. Mape kojima se sudionici služe, zamjenjuju karte, kao preglede fiksnih točaka, deteritorijaliziranim i osobnim koje umjesto od naziva kreće od geste i kao osnovnu referencu priziva tijelo koje ostvaruje odnos s prostorom. Kretanje se stoga, uz uputu, temelji na perspektivi onoga koji luta, promatra i na različite načine bilježi.

Grad koji ispisuje odupire se stvaranju cjelina i nije lokus urbanističkog, već susret dojmova koji pojmu prostora dodaju dimenziju osjetilnog – auditivnog, olfaktivnog i taktilnog – te nizove asocijacija kroz koje se prostor grada može ostvariti kao ono što jest, ono što je bilo ili nije bilo i ono što može ili ne može biti.

Rezultati lutanja – zapisi, snimke, crteži – koji se predstavljaju po završetku radionice, nude kartografiju čiji objekti postoje kao nova prepoznavanja, odnosno kao osporavanje i prevrednovanje funkcija kojima su zadane klasične karte. Međuigrom dvaju svjetova, onog tehničkog i objektnog koji pripada zemljopisnoj karti, te onog subjektivnog koji se ispisuje u kontaktu, pojam se urbanog transformira u živo tkivo interakcija koje pozivaju na uspostavu grada kao mnoštva i podcrtavaju mogućnosti koje trajna, ali i usputna obilježja prostora, iskazuju kao fluid.

Lutanje za Get Lost Please nije tek, odstupanje kojim pojmu grada pokušavamo dodati vlastitu perspektivu, već naprotiv, ono iz čega uopće kreću imenovanja i sadržaji karata.

Ana Sabolić rođena je 1990. godine u Varaždinu. Magistrirala je 2015. godine likovnu pedagogiju (smjer grafika) na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Aktivno djeluje na području vizualne kulture i novih medija. Izlagala je na nekoliko samostalnih i brojnim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Za vrijeme studija više puta je nagrađivana, a među nagradama je Rektorova nagrada Sveučilišta u Rijeci za umjetnički rad 2014. godine. U svojim radovima uglavnom ispituje kontakt organizam-okolina, fascinirana fenomenom psihogeografije. Trenutno živi i radi u Rijeci.

Izložba ostaje otvorena do 29. listopada 2015. godine, a može se razgledati radnim danom i subotom od 15-20 sati.