U sklopu projekta Intercultural Cities Vijeća Europe, u Lisabonu je 28. i 29. studenog održano tzv. Milestone događanje na kojem su prisustvovale predstavnice Rijeke 2020, direktorica sektora za razvoj i strateška partnerstva Irena Kregar Šegota, direktorica sektora za kulturu Mara Anjoli Vujić i voditeljica programskog pravca 27 susjedstava Branka Cvjetičanin.

Događanje je održano na temu „Urbana politika za inkluzivnu integraciju i prednosti koje proizlaze iz raznolikosti’ (Urban policies for inclusive integration and diversity advantage), a jedna od njegovih relevantnijih pretpostavki jest ta da se gradovi koji imaju razrađenije interkulturne politike mogu podičiti i višim indeksom kvalitete života.

U sklopu događanja održane su brojne interaktivne radionice i susreti a Branka Cvjetičanin sudjelovala je i na radnom sastanku ICC-ovog potprograma STEPS koji je programskom pravcu 27 susjedstava ove godine odobrio 35.000 € za razvoj aktivnosti koje u fokusu imaju migracije, participaciju i razvoj zajednica.