Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Vijesti

Ljetna škola inovativne interpretacije industrijske baštine

Ljetnu školu inovativne interpretacije industrijske baštine u trajanju od 16. do 29. rujna organiziraju Centar za industrijsku baštinu i Centar za napredne studije jugoistočne Europe Sveučilišta u Rijeci u suradnji s organizacijom European Heritage Volunteers i platformom Culture Hub Croatia.

Ljetna škola jedna je od aktivnosti koje Sveučilište u Rijeci provodi u sklopu projekta “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”. Putem javnog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za provedbu spomenutog projekta osigurano je 68.891.606,18 kn bespovratnih sredstava dok njegova ukupna vrijednost iznosi 81.339.442,05 kn.

Tijekom dva tjedna trajanja ljetne škole polaznici iz Hrvatske, Kine, Rusije, Čilea, Mađarske, Njemačke, Italije i Tajvana istraživat će mogućnosti inovativne interpretacije školskog broda „Galeb“ i Palače Šećerane, dva reprezentativna objekta riječke industrijske baštine, koji su upravo u procesu prenamjene.

Program:
utorak, 18. rujna | Delta Lab, Delta 5
Konferencija o interpretaciji (industrijske) baštine
9:00 – 14:30 | Jutarnja predavanja
9:00 – 10:30 | „Uvod u interpretaciju baštine – teorijske osnove, principi i načela“, doc. dr. sc. Darko Babić, Sveučilište u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za muzeologiju i upravljanje baštinom, suosnivač i predsjednik udruge Interpretirajmo Hrvatsku
10:30 – 12:00 | „Valorizacija industrijske baštine za turizam, trendovi, mogućnosti, proizvodi“, mr. sc. Vlasta Klarić, suosnivačica i potpredsjednica Hrvatske udruge za interpretaciju baštine – Interpretirajmo Hrvatsku
12:00 – 14:30 | „Interpretacijsko planiranje baštine“, predavanje i radionica, Dragana Lucija
Ratković Aydemir, Muze d.o.o.
15.30 – 18.00 | Poslijepodnevna predavanja
Jelena Matešavac, Primorsko – goranska županija, projekt Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana
mr. sc. Vlatko Čakširan – Gradski muzej Sisak, projekt Info centar industrijske baštine – Holandska kuća
Sonja Lukin, Tanja Pavlović – Flegar, Grad Rijeka, projekt Forget Heritage
Luka Rodela, udruga Molekula, prezentacija reuse centra unutar projekta Forget Heritage

ponedjeljak, 24 rujna, Delta Lab, Delta 5
17.00 – 19.00 | Prezentacija primjera interpretacije industrijske baštine i volonterska izlaganja

utorak, 25. rujna, MMSU, Krešimirova 26c
14.00 – 18.00 | Dan otvorenih vrata Ljetne škole inovativne interpretacije industrijske baštine

petak, 28. rujna, Delta Lab, Delta 5
17.00 – 20.00 | Završna predstavljanja volonterskih radova i zatvaranje Ljetne škole
Više informacija o Ljetnoj školi pronađite na web-stranici Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci: www.cib.uniri.hr

Foto: Muzej grada Rijeke