By Silverije (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, u suradnji s Rijeka 2020– EPK, od ove akademske godine pokreće dva kolegija stručne prakse.

Kolegiji nazvani „Stručna praksa u kulturi 1“ i „Stručna praksa u kulturi 2“ studentima će ponuditi jedinstvenu priliku praktičnog i stručnog rada s timom kulturnih djelatnika i menadžera u kulturi na razvijanju specifičnih vještina, povezanih s projektima EPK. Kolegiji predviđaju 86 sati praktičnog rada po semestru i 4 sata seminarskih aktivnosti.

Kao jedna u nizu inicijativa povezivanja Sveučilišta i dionika u kulturi poput riječkog EPK tima, studenti sa snažnom ambicijom za sudjelovanjem u oblikovanju kulturnih aktivnosti ohrabruju se za prijavu na spomenute izborne kolegije.

Foto: Wikimedia Commons, Filozofski fakultet, Rijeka, Silverije, licenciran pod CC BY-SA 4.0