Od 12. do 14. listopada u Rijeci će biti održan prvi festival queer i feminističke kulture – Smoqua – u organizaciji udruge LORI, a uz podršku Rijeka 2020, kao dio programskog pravca Kuhinja.

Javnost će se s queer i feminističkom kulturom upoznati kroz umjetničke sadržaje (izložba, performansi, drag nastup, koncert feminističko-aktivističkog zbora, projekcije kratkih filmova), radionice i panel rasprave te info štandove udruga i inicijativa koje se bave pravima žena i LGBTIQ osoba. Posjetitelji/ice će se moći upoznati s poviješću i značajem queer i feminističke kulture, razviti kritičku svijest o njima, istražiti kulturni i društveni kontekst, te psihosocijalnu dimenziju ove kulture.

Tema je prvog izdanja festivala sloboda, uz pitanje Jesmo li uistinu slobodni/e? Osnovni koncept je propitivanje slobode/a u odnosu na višestruke opresije – društvene, kulturne, institucionalne, ali i individualne. Programom će se razgraditi pitanje jesmo li kao pojedinci/ke slobodni/e da živimo svoje identitete, razvijamo ih, nadograđujemo, dekonstruiramo.

Festival Smoqua proizlazi iz dugogodišnjeg aktivističkog djelovanja Lezbijske organizacije Rijeka „LORI“ u području prava seksualnih i rodnih manjina, a jedan od ciljeva udruge jest i razvijanje queer i feminističke kulture. U provođenje programa uključene su udruge, kulturne ustanove te istaknute osobe s područja queer i feminističke kulture iz lokalne zajednice i regije.

Cjelokupan program nalazi se na stranicama udruge LORI.