10150785_1442050569371290_5198418800195994405_nEdukacija je održana pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci od 29. lipnja do 12. srpnja 2015. kao dio međunarodnog programa cjeloživotnog obrazovanja (Lifelong Learning Programme) pri Sveučilištu u Rijeci.

Inicirao ga je Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke kao dio nominacije Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine uz podršku Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije.

Program edukacije osmislila je voditeljica programa Daniela Urem, akreditiran je u okviru Sveučilišta u Rijeci i standardiziran u skladu s europskim obrazovnim standardima u poučavanju kulturnog menadžmenta i kulturnih politika, čime su postavljene osnove za buduću nadgradnju i provedbu stalnog studijskog programa, za što se izjasnio i Senat Sveučilišta.

Programski dio sastojao se od tri dijela: teorijski dio s predavanjima o kulturnim politikama i menadžmentu, mentorirani rad na projektnom zadatku te praktikumi nazvani mapping the city  i  behind  the  scenes. Tijekom praktikuma polaznici su imali prilike upoznati pozadinu i operativnu osnovu iz primjera razvoja projekata nekoliko riječkih kulturnih institucija/umjetničkih organizacija i  započeti  s  istraživanjem  urbanog  prostora Rijeke.

11047603_1639283292981349_6774583497757136795_nTeme teorijskog dijela bile su: uvod u kulturne politike i njihov kompendij, menadžment kulturnih resursa, produkcija festivala, strateški menadžment u kulturi, rukovođenje umjetničkog projekta od koncepta do publike,  organizacijske teorije, copyright – autorska prava u sferi kulturnog djelovanja, participativni modeli odlučivanja u kulturi, etika i profesionalne vrijednosti u upravljanju projektima i kulturnoj politici, implementacija kulturnih politika i mehanizmi financiranja projekata, kulturne memorije te mapiranje grada u svrhu identifikacije potreba u kulturi.

Ove teme predstavili su renomirani domaći i međunarodni predavači, od kojih su mnogi savjetnici u pitanjima kulturnih politika pri raznim tijelima i institucijama na državnoj i međunarodnoj razini.

Najveću vrijednost program Unicult2020 donosi na planu razumijevanja odnosa i mehanizama potrebnih da se dobra ideja pretvori u matricu projekta i da se na nju apliciraju raznovrsni modeli praćenja projektnog ciklusa, analize i strateškog planiranja. Prilike je bilo da se kroz razmjenu, povezivanje i umrežavanje, kao i neformalno druženje, dođe do mnogih vrijednih informacija i poveznica za daljnje izučavanje i samoobrazovanje. Ova platforma nadahnula je sve sudionike za daljnji rad na kompetencijama i vještinama, potaknula ih da utvrde na kojim mjestima i s kojim ljudima mogu ostvariti daljnju suradnju, da postavljaju pitanja i stvaraju narative koji nose odgovore.

11659464_1634472976795714_6715019272057174041_n

Izvor: Unicult2020