Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Vijesti

Sastanak sa turističkim sektorom i muzejima

U prostorima Grada Rijeke održao se sastanak na temu suradnje turističkog sektora i muzejskih ustanova u kulturi u svjetlu kandidature Rijeke za EPK 2020.

Kratki uvod o kandidaturi Grada Rijeke za EPK 2020. dala je Irena Kregar Šegota, navela je detalje kandidature, očekivanja da će Ministarstvo kulture tijekom mjeseca svibnja raspisati natječaj, a sam rok pisanja prijavnice je 10 mjeseci. Naglasila je da će se konačno proglašenje pobjednika održati tijekom 2016. godine. Prvi dio procesa je priprema kandidature koja je izrazito važna, proces i način na koji se provodi utjecati će na konačni rezultat, drugi dio je samo pisanje prijavnice.

Na tragu razvijanja kulturnog turizma od iznimne važnosti je turistički sektor, to koordinacija i kooperativnost svih aktera u kulturi koji djeluju u Rijeci i regiji. Kako su naglasile predstavnice Turistička zajednica Grada Rijeke i Turistička zajednica PGŽ Ines Boban Štiglić i Renata Vincek, u sam početak kandidature obavezno se mora uključiti čitav turistički sektor, a turističke zajednice će svojom bogatom mrežom distribucije informacija, regionalno i internacionalno, nuditi programe i pakete potencijalnim gostima. Pozicioniranje grada na međunarodnom polju sa prethodno razrađenom strategijom kulturnog turizma itekako je moguć, a ozbiljna zajednička strategija kulturnog turizma Rijeke, Opatije i PGŽ-a tome bi itekako pridonijela, istaknuo je Ivan Šarar.  S tim se složio i Valerij Jurešić i kazao da kultura služi kao katalizator promjena, kulturni turizam je proces stvaranja nečeg novog u čemu moraju postojati novi pristupi intervencija u zajednicu, definirani plan odnosa prema domaćem posjetitelju i strancu, razrađeni profili turista i njihove potrebe u kulturi.
Osim toga, važno je poraditi na boljem povezivanju ustanova u kulturi na međusobnoj razini, pa nakon toga i prema turističkim zajednicama.

Na sastanku su bili prisutni :
Ines Boban Štiglić (TZGrada Rijeke), Tamara Černeka (Autotrans), Renata Vincek (TZ Kvarnera), Zlata Torbarina (GO), Slaven Tolj (MMSU Rijeka), Marija Lazanja Dušević (MGR), Željka Modrić Surina (PMR), Nikola Jović (PGŽ), Valerij Jurešić (PGŽ), Irena Kregar Šegota (GR), Tea Perinčić (PPMHP), Ivan Šarar (GR) i Vanja Tataj (GR).