U ponedjeljak 30. studenog 2020.g. predstavljena je online izložba Granice – između reda i kaosa, kao sastavni dio programa Doba moći Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, a u organizaciji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.
Izložba problematizira granice – one stvarne, one koje ljudi sami sebi nameću ili one koje nameće okolina, način života, tradicija…

Iako isprva zamišljena na tri lokacije – u Guvernerovoj palači te dislociranim zbirkama Muzeja u Kastvu i Lipi, izložba Granice – između reda i kaosa naišla je na “granice“ koje je nametnula pandemija bolesti COVID-19, te je svima zainteresiranima dostupna u virtualnom obliku na adresi: http://granice.ppmhp.hr/.

Kao svojevrsni putokaz na online izložbu “Granice – između reda i kaosa”, u atriju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka postavljena je info točka koja predmetima iz fundusa Muzeja predstavlja deset glavnih tema koje problematizira izložba. Koncept “jedan predmet – jedna tema” poslužio je kao okvir za prezentaciju kompleksne izložbe o granicama ostvarene u sklopu programskog pravca EPK “Doba moći”, a koje se u Muzeju mogu pogledati do 9. svibnja 2021.

Autori izložbe su Marko Badurina, Margita Cvijetinović, Ana Golja, Vana Gović, Tamara Mataija, Nikša Mendeš, Ivo Mileusnić, Ivana Šarić Žic, Jasna Ujčić Grudenić i Tea Perinčić.

Autorice edukativnih programa izložbe Granice – između reda i kaosa su Denis Nepokoj i Andrea Samaržija, dok dizajn izložbe potpisuju Sanjin Kunić i Nikolina Radić Štivić.

Recenzentice su Ana Panić i Kaja Širok, a za lekturu hrvatskog jezika zadužena je bila Ivana Marinčić. Prijevod na engleski jezik djelo je Jelene Celcer, Ede Bosnara, Tanje Tomaš i tvrtke Apostrof d.o.o., dok su lekturu engleskog jezika zaslužni Vladivoj Lisica i Edo Bosnar. Dio fotografija pripada arhivi PPMHP-a, dio potpisuju autori  Petar Fabijan, Rino Gropuzzo, Branko Kukurin i Željko Stojanović, dok je dio preuzet s platforme Shutterstock. On-line postav izložbe: Digital Experience.