U ponedjeljak 30. studenog 2020.g. predstavljena je online izložba Granice – između reda i kaosa, kao sastavni dio programa Doba moći Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, a u organizaciji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

Iako isprva zamišljena na tri lokacije – u Guvernerovoj palači te dislociranim zbirkama Muzeja u Kastvu i Lipi, izložba Granice – između reda i kaosa naišla je na “granice“ koje je nametnula pandemija bolesti COVID-19, te je svima zainteresiranima dostupna u virtualnom obliku na adresi: http://granice.ppmhp.hr/.

Izložba Granice – između reda i kaosa problematizira granice – one stvarne, one koje ljudi sami sebi nameću ili one koje nameće okolina, način života, tradicija…

Autori izložbe su Marko Badurina, Margita Cvijetinović, Ana Golja, Vana Gović, Tamara Mataija, Nikša Mendeš, Ivo Mileusnić, Ivana Šarić Žic, Jasna Ujčić Grudenić i Tea Perinčić.

Autorice edukativnih programa izložbe Granice – između reda i kaosa su Denis Nepokoj i Andrea Samaržija, dok dizajn izložbe potpisuju Sanjin Kunić i Nikolina Radić Štivić.

Recenzentice su Ana Panić i Kaja Širok, a za lekturu hrvatskog jezika zadužena je bila Ivana Marinčić. Prijevod na engleski jezik djelo je Jelene Celcer, Ede Bosnara, Tanje Tomaš i tvrtke Apostrof d.o.o., dok su lekturu engleskog jezika zaslužni Vladivoj Lisica i Edo Bosnar. Dio fotografija pripada arhivi PPMHP-a, dio potpisuju autori  Petar Fabijan, Rino Gropuzzo, Branko Kukurin i Željko Stojanović, dok je dio preuzet s platforme Shutterstock. On-line postav izložbe: Digital Experience.