Izložba Granice – između reda i kaosa problematizira granice – one stvarne, one koje sami sebi namećemo ili one koje nam nameće okolina, način života, tradicija… Koliko ste se puta u životu suočili s granicama? Kako su utjecale na vas, u čemu su vas sputavale i jesu li uopće, kako ste na njih reagirali? Iako postoje i onda kad na njih ne obraćamo pozornost vjerujemo da je “novo normalno“ uzrokovano pandemijom svima nama osvijestilo i neke granice o kojima dosad nismo razmišljali.

Autori izložbe su Marko Badurina, Margita Cvijetinović, Ana Golja, Vana Gović, Tamara Mataija, Nikša Mendeš, Ivo Mileusnić, Tea Perinčić, Ivana Šarić Žic i Jasna Ujčić Grudenić. Autorice edukativnih programa su Denis Nepokoj i Andrea Samaržija, dok dizajn izložbe potpisuju Sanjin Kunić i Nikolina Radić Štivić.

Izložba „Granice – između reda i kaosa“ isprva zamišljena na tri lokacije – u Guvernerovoj palači te dislociranim zbirkama u Lipi i Kastvu, no naišla je na ‘granice’ koje je nametnula pandemija bolesti Covid-19 te će biti predstavljena u virtualnom obliku na adresi: http://granice.ppmhp.hr/.

Izložba je nastavak ciklusa ostvarenog u sklopu u sklopu programa Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture programskog pravca Doba moći koji je započeo izložbom D’Annunzijeva mučenica – L’olocausta di d’Annunzio, uspješno nastavljen izložbama Violinom iznad granica / Stradivari u Rijeci / Kresnik i Cremona i (Ne)vidljive granice te ciklusom umjetničkih projekata u javnom prostoru Lipe Prepoznavanje odsustva u Memorijalnom centru Lipa pamti.