Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Vijesti

Izložba “Postanak – Riječki novi val” u Galeriji SKC

Edukativna izložba kojom se uspoređuju prošle i sadašnje generacije te propituje kulturni identitet grada Rijeke

Projekt Postanak – Riječki novi val istražuje čimbenike koji su utjecali na razvoj umjetničke i glazbene scene novog vala krajem 70-ih na području grada Rijeke. Istraživanje postanka uključuje i sagledava 5 ključnih disciplina te potiče njihovu suradnju u formiranju odgovora: povijest umjetnosti, arhitektura i urbanizam, povijesno-politička situacija, vizualna umjetnost i glazba.

Cilj projekta je valorizacija kulturne i povijesne baštine grada Rijeke te razumijevanje procesa koji su doveli do značajnog kulturnog procvata čije posljedice sežu do danas. K tomu, cilj je inspiriranje mladih na kulturnu aktivnost u lokalnom kontekstu na primjeru uzora s novovalne scene. Međusektorska i međuinstitucionalna suradnja bit će ostvarena na više razina, a sve u svrhu popularizacije riječke kulturne baštine.

Finalni će produkt biti panel diskusija stručnjaka iz pojedinih, gore opisanih grana i izložba fotografija na zadanu temu u prostorima Galerije SKC od 21.05.2021. do 31.05.2021.

Projekt Postanak – Riječki novi val namijenjen je publici različitih životnih dobi i interesa. Ne samo da se projektom nastoji inspirirati mlade, već potaknuti i stariju generaciju na potreban dijalog o promicanju budućeg i prošlog stvaralaštva.

Više: Postanak – Riječki novi val