Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Natječaj za direktora Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove – ZAKLJUČEN

Tražimo osobu koja ima razvijene upravljačke vještine i iskustva u planiranju, vođenju i koordiniranju poslova, odnosno iskustva u organizaciji poslovanja, u uspostavljanju, provođenju i praćenju unutarnjih organizacijskih procesa i/ili upravljanju sličnim tvrtkama ili ustanovama.

 

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 7. studenog 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: Direktor Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove

 

 

 

Rok prijave: 22.11.2017. godine

Opis poslova

Upravljanje i doprinos poslovima koji podupiru temeljnu djelatnost tvrtke. Direktor poslovanja upravlja radom Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove i to planiranjem, vođenjem, praćenjem i koordiniranjem poslova i zadataka u nadležnosti te ustrojstvene jedinice. Organizira i brine o učinkovitosti procesa obavljanja poslova, osobito što se tiče uredskog, financijskog i pravnog poslovanja, kadrovskih poslova te razvoja komercijalnih djelatnosti društva. Detaljan opis poslova kao i opis poslova Sektora dostupan je u prilogu natječaja na stranicama www.rijeka2020.eu.

 

Uvjeti

  • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15) iz polja ekonomije ili prava,
  • najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
  • poznavanje metodologije strateškog planiranja,
  • poznavanje regulatornog okvira relevantnog za poslove ustrojstvene jedinice,
  • poznavanje rada na računalu,
  • stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
  • komunikacijske vještine,
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
  • aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijava

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
2. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (preslika potvrde, certifikata, uvjerenja, diplome ili druge slične dokumentacije);
3. ukoliko je kandidat strani državljanin, dokaz o aktivnom znanju hrvatskog jezika u govoru i pismu (preslika potvrde, certifikata, uvjerenja, diplome ili druge slične dokumentacije);
4. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
5. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
6. motivacijsko pismo (do 6000 znakova).

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 5 priloga.

 

Podnošenje prijave

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Direktora Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove–ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o. Uljarska 1,  HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 22. 11.2017.godine.

 

Cjelovit tekst natječaja, opis prijavne dokumentacije, te ostale odredbe i napomene nalaze se na POVEZNICI.

Prilozi uz natječaj: