Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Natječaj za tajnika/tajnicu – ZAKLJUČEN

Tražimo osobu koja ima razvijene komunikacijske i organizacijske vještine, proaktivna je i samoinicijativna, savjesna, odgovorna i učinkovita, pokazuje visoku razinu pismene i usmene poslovne komunikacije na hrvatskom i engleskom jeziku, sklona je timskom radu te je otvorena za prilagodbu dinamičnom radnom okruženju. Prednost će imati kandidati/kandidatkinje koji imaju iskustva u obavljanju sličnih poslova i/ili imaju iskustvo rada u kulturi.

 

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 10.  siječnja 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: Tajnik 

Rok prijave: 19. siječnja 2018.

Opis poslova

Izvršava tajničke poslove, radi na poslovima prijema i otpreme pismena, vođenja rasporeda, organizacije sastanaka, komunikacije i korespondencije sa strankama, nabave uredskog materijala, organizacije prijema gostiju i organizacije putovanja, provedbe unutarnje komunikacije, evidencije prisutnosti na radu i druge slične poslove. Detaljan opis poslova dostupan je u prilogu natječaja na stranicama www.rijeka2020.eu.

 

Uvjeti

  • VŠS/VSS / VI/VII – 1 stupanj stručne spreme (odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili stručni studij),
  • poznavanje rada na računalu,
  • radne i organizacijske sposobnosti,
  • komunikacijske vještine,
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
  • aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu,
  • vozačka dozvola B kategorije.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Podnošenje prijave

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za tajnika–ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5,  HR-51000 Rijeka. Prijave na natječaj podnose se u roku od 9 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 19. siječnja 2018. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

 

Cjelovit tekst natječaja, opis prijavne dokumentacije, te ostale odredbe i napomene nalaze se na POVEZNICI.

Prilog uz natječaj:
1. detaljan opis poslova