Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Učionica, Vijesti

Poziv na prijave za sudjelovanje u kontinuiranom obrazovnom programu na temu razvoja organizacija

Program Učionica u suradnji s Udrugom za razvoj civilnog društva SMART najavljuje kontinuirani obrazovni program Razvoj organizacija – Pisanje projekata, prikupljanje sredstava, projektni menadžment i menadžment volontera.

Kroz program Učionica RIJEKA 2020 u suradnji s Udrugom za razvoj civilnog društva SMART najavljuje ciklus radionica namijenjenih predstavnicima organizacija civilnog društva, ustanova u kulturi te partnerima programa i predstavnicama lokalnih inicijativa 27 susjedstava.

Svrha programa je jačanje kapaciteta pojedinaca, predstavnika OCD-a i ustanova u kulturi s područja Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Program se sastoji od radionica i kontinuirane mentorske podrške a obuhvaća teme: a) izvori i tehnike prikupljanja sredstava, b) osnove pisanja prijedloga projekta, c) upravljanje projektnim ciklusom i pisanje prijedloga projekata za EU fondove, d) projektni menadžment, e) menadžment volontera.

Voditelji radionica/konzultanti su: Zvijezdana Schulz Vugrin, Slađana Novota i Igor Bajok, dugogodišnji stručnjaci u provedbi edukacija na navedene teme. Svaku radionicu vode dva trenera u paru.

Sudjelovanje u edukacijskom programu je besplatno za izabrane sudionike.

U radu na radionicama se koristi participativan i interaktivan pristup (kombinacija teorije i iskustvenog učenja prilagođenog principima učenja odraslih osoba). Koristeći ovakav pristup osigurano je svim sudionicima sigurno okruženje za rad, motivaciju i aktivno sudjelovanje te transparentnost u radu. Tijekom rada koriste se različite tehnike i metode koje uključuju: kvalitetna, kratka i jasna izlaganja, različite simulacije i igre, rad na slučaju i druge grupne i individualne tehnike i metode. Radionica konstantno pruža sigurno okruženje za obostranu komunikaciju između trenera i sudionika te razmjenu iskustava. Svi sudionici dobivaju unaprijed pripremljene radne materijale.

Mentorska podrška temelji se na individualiziranom pristupu u pružanju informacija i savjeta te nadogradnji znanja i vještina korisnika. Mentorska podrška pruža se kroz direktnu komunikaciju elektronskom poštom, telefonom ili Skype-om te susretom u prostoru RiHub-a ili korisnika.

 

Edukacijski ciklus sastoji se od idućih radionica:

Osnove pisanja prijedloga projekta

Kroz radionicu će se definirati što je projekt te koji su ključni čimbenici za uspješnu pripremu i provedbu projekta; pojasnit će se veza između javnih politika, javnih natječaja za financiranje projekta i prijedloga projekata organizacija civilnog društva s naglaskom na područje kulture i umjetnosti; predstavit će se standardna struktura prijedloga projekta; uvježbavat će se sudionike definiranju i određivanje opisa problema/potreba, ciljeva, aktivnosti i rezultata prijedloga projekta; pojasnit će se veza između dizajna projekta i prikupljanja te diverzifikacije izvora sredstava za njegovu provedbu

 

Izvori i tehnika prikupljanja sredstava

Radionicom će se definirati što je prikupljanje sredstava te predstaviti glavne pristupe u prikupljanju sredstava; predstaviti će se i objasniti ciklus prikupljanja sredstava te utvrditi moguće izvore sredstava i specifičnosti različitih izvora sredstava s naglaskom na područje kulture i umjetnosti; predstaviti će se različite tehnike, alate i vještine potrebne za prikupljanja sredstava; utvrdit će se mogućnosti za unapređenje strategije prikupljanja sredstava sudionika radionice

 

Projektni menadžment

Definirat će se što je projektni menadžment i koja je njegova svrha; predstaviti osnovne elemente i alate projektnog menadžmenta (upravljanje vremenom, novcem i kvalitetom); utvrdit će se ulogu i zadatke projektnog menadžera i projektnog tima; pojasnit će se veza između projektnog menadžmenta i uspješne pripreme i provedbe projekta te opisnog i financijskog izvještavanja o provedbi projekta

 

Upravljanje projektnim ciklusom i pisanje prijedloga projekta za EU fondove

Kroz ovu će se radionicu definirati što je projektni ciklus i koja su njegova glavna načela; predstavit će se natječajna i projektna dokumentacija za prijavu prijedloga projekta na natječaje iz EU fondova te će se upoznati sudionike radionice s administrativnim zahtjevima pri izradi i predaji projektnog prijedloga; predstavit će se kriteriji za odabir predloženih projekata s posebnim naglaskom na njihovu relevantnost, kvalitetu sadržaja i aktivnosti, diseminaciju rezultata, utjecaj i održivost projekta; uvježbavat će se popunjavanje pojedinih dijelova opisnog obrasca prijave prijedloga projekta te upoznati sudionike s projektnim proračunom

 

Menadžment volontera

Radionicom će se predstaviti ciklus menadžmenta volonterskih programa te njegove glavne faze; predstavit će se planiranje uključivanja volontera u rad organizacije i naglasiti ulogu i važnost kordinatora volontera u tom procesu; upoznati sudionike s elementima opisa volonterske pozicije i njihovom izradom; upoznati sudionike sa zakonodavstvom Hrvatske u području volonterstva; predstaviti različite metode pronalaženja volontera; upoznati sudionike sa koncepcijom i značajem orijentacije i edukacije/pripreme volontera u nekoj organizaciji; definirat će se proces supervizije volontera, pojasniti uloge i odgovornosti u organizaciji te uloge koordinatora volontera i supervizora; ukazati sudionicima na važnost vrednovanja volonterskog doprinosa u organizaciji; predstavit će se osnovne elemente i tehnike evaluacije volonterskog angažmana i volonterskog programa organizacije te unaprijediti vještine provedbe evaluacije.

 

Termini i nazivi radionica:

Osnove pisanja prijedloga projekta
1 grupa: 28. i 29. svibanj
2 grupa: 11. i 12. lipanj

Projektni menadžment
1. grupa: 18. lipanj
2. grupa: 19. lipanj

Izvori i tehnike prikupljanja sredstava
1. grupa: 9. srpanj
2. grupa: 10. srpanj

Upravljanje projektnim ciklusom i pisanje prijedloga projekta za EU fondove
1. grupa: 11.,12. i 13. rujan
2. grupa: 19., 20. i 21. rujan

Menadžment volontera, 1. grupa
Modul 1: 4. i 5. listopad
Modul 2: 29. i 30. listopad

Menadžment volontera, 2. grupa
Modul 1: 8. i 9. studeni
Modul 2: 22. i 23. studeni

Na svaku od radionica može se prijaviti najviše po jedan predstavnik jedne javne ustanove u kulturi ili organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture i umjetnosti (udruge ili umjetničke organizacije) a koje su upisane u matični registar ili fizička osoba koja predstavlja jedno od 27 susjedstava. Shodno interesima i potrebama organizacije na različite radionice se mogu prijaviti različite osobe, ali opet samo jedna osoba iz iste organizacije.

Prijavu mogu uputiti fizičke osobe, ustanove i organizacije koje djeluju u Republici Hrvatskoj, ali će prednost u odabiru imati one čije je sjedište u Rijeci ili Primorsko-goranskoj županiji ili na tom području provode glavninu svojih aktivnosti.

Broj mjesta na edukaciji je ograničen na ukupno 26 sudionika, predstavnika organizacija civilnoga drušva, ustanova u kulturi i 27 susjedstava. Prijave koje zadovolje osnovne kriterije odobravaju se prema redoslijedu njihovog zaprimanja do popune mjesta. Zbog očekivanog velikog interesa za ovaj edukacijski program molimo da se na radionice prijavite samo ako ste na njima u mogućnosti sudjelovati u cjelosti.

Za radionice je moguće prijaviti se putem online obrasca na linku ispod. Potrebno je odabrati jednu ili više radionica, te željeni termin odnosno grupu. Prijava se sastoji od osobnih podataka prijavitelja te podataka o organizaciji ispred koje se osoba prijavljuje.

Prijave su otvorene do 22. 5.2018.
Izabrani sudionici dobit će potvrdu sudjelovanja 25.5.2018.

Poveznica za prijavu nalazi se OVDJE.

RIJEKA 2020 zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u prijavnici.

Pojedinci i organizacije čiji predstavnici bez opravdanog razloga otkažu svoje sudjelovanje u obrazovnom programu neće moći uputiti prijavu na sljedeće edukacijske programe u organizaciji društva RIJEKA 2020.
RIJEKA 2020 zadržava pravo ne primiti sudionika u slučaju da otkrije da podaci navedeni u prijavnici nisu točni i istiniti.
Svi prijavitelji podnošenjem svoje prijave prihvaćaju sve navedene uvjete održavanja edukacijskog programa.

Foto: rawpixel on Unsplash