Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Poslovni klub, Vijesti

Poziv za financiranje projekata – Kultura, umjetnost i društvene inovacije

Poslovni klub PartneRi raspisuje natječaj za financiranje projekata s ciljem podizanja kvalitete života u lokalnoj zajednici i promicanja društveno odgovornog ponašanja i suradnje sa zajednicom kroz ulaganja u kulturu, umjetnost i društvene inovacije.

Želimo financirati projekte koji:

  • kroz kulturu, umjetnost i društvene inovacije nude realna i inovativna rješenja za potrebe lokalne zajednice,
  • doprinose unaprjeđenju kvalitete života građana,
  • stvaraju veću vrijednost za širu zajednicu,
  • na održiv način ostvaruju pozitivan društveni učinak u lokalnoj zajednici (nakon završetka financijske potpore),
  • imaju usklađene ciljeve, aktivnosti i proračun,
  • imaju jaku vidljivost u lokalnoj zajednici,
  • provode se na području Primorsko-goranske županije,
  • provode se u razdoblju od 1.01.2020. do 31.12.2020.

Projekte mogu prijaviti pojedinci s prebivalištem ili organizacije sa sjedištem u Primorsko-goranskoj županiji, samostalno ili u partnerstvu.

Detaljne upute za prijavu nalaze se na LINKu, a za dodatne informacije molimo pišite na info@partneri.hr. Rok za prijave je 06.12.2019.

 

Tekst preuzet sa web stranice https://partneri.hr/