Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
RiHub, Učionica, Vijesti

Preko 700 građana uključeno u edukativne programe Rijeke – Europske prijestolnice kulture

Više od 700 građana Rijeke i ostalih gradova do sad je prošlo kroz edukativne programe koje je u proteklom razdoblju organizirala tvrtka RIJEKA 2020 zadužena za provedbu programa Europske prijestolnice kulture 2020. Danas su podijeljene diplome dijelu polaznika provedenih edukacija.

Preko 50 organiziranih aktivnosti, mahom edukativnog karaktera, provedeno je do sad u sklopu Učionice kao sastavnog dijela projekta Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture. Uključeni građani u ovim su predprogramima projekta Prijestolnice prepoznali priliku za stjecanje mnogih novih znanja i vještina. Riječ je o seminarima, radionicama, treninzima, ali i kontinuiranim edukacijskim programima, pri čemu je Rijeka 2020 u Rijeku dovela čitav niz uglednih inozemnih i domaćih stručnjaka iz različitih područja koji su sudionicima učioničkih programa prenosili praktična znanja i svoja stručna iskustva u velikom spektru tema. U prostoru RiHuba, kulturnog centra također otvorenog u sklopu programa Rijeke 2020 – EPK, danas su podijeljene diplome dijelu polaznika provedenih edukacija.

Neki od polaznika programa Učionice koji su danas dobili potvrde su Dragica Stanić i Marko Smoljan:

Dragica Stanić, učiteljica – savjetnica, dobro znana “čuvarica čakavštine“ koja je već nekoliko godina u mirovini, jedna je od redovitih polaznika edukacija koje organizira naša Učionica. – Bez obzira na godine, interes za nešto novo imam – uvijek! Zahvaljujući Rijeci 2020 prošla sam četiri radionice: „Osnove pisanja prijedloga projekata“, „Izvori i tehnike prikupljanja sredstava“, „Upravljanje projektnim ciklusom i pisanje prijedloga projekata za EU fondove“ te „Uključivanje zajednice u angažirane umjetničke prakse“. Imam svoju udrugu „Čakavski senjali“ i sve što sam naučila koristit će mi za daljnji rad. Hvala na ovako dobroj organizaciji i stručnim seminarima. Odlično!

Marko Smoljan pripadnik je nešto mlađe generacije, a diploma mu je uručena zbog sudjelovanja na radionici „Forget Heritage“, koja se bavila modelom upravljanja koji kombinira potencijal starih zgrada i nove kreativnosti i poduzetništva utemeljenog na nasljeđu i kulturnim resursima, koja se održala lani u rujnu. – Nedugo nakon toga, prijavio sam se i na kontinuirani edukacijski program „Produkcija u kulturi“ kojeg pohađam i dalje. Edukacije smatram izuzetno korisnima, u duhu cjeloživotnog obrazovanja. Najkorisnije je što se možete povezati s drugim ljudima, razmjenjivati ideje, a možete naučiti i neke praktične stvari vezano uz organizaciju raznih kulturnih događanja, što je izvrsna baza za sve ono čime se planiram baviti u budućnosti. Izuzetno korisno iskustvo!

Kako su naglasili Tanja Kalčić, glavna voditeljica sudjelovanja i izgradnje kapaciteta i Nenad Antolović, koordinator izgradnje kapaciteta,  program Učionice nastavlja se i u 2019. godini pri čemu od aktivnosti koje slijede oni posebno izdvajaju trodnevnu konferenciju „Brendiranje kulture“ koja će se održati krajem veljače, potom ljetni seminar „Trendovi u stvaranju dječjih programa“ te edukativni program koji će prethoditi konferenciji „Kulturna diplomacija“. U 2019. godini Učionica pokreće i nove edukacijske programe od kojih će se jedan ticati važnosti društveno odgovorne kulture i umjetnosti, a drugi će se baviti menadžmentom volontera.

Snimke edukacija i skripte u virtualnoj biblioteci

Valja reći i da je u sklopu Učionice do sada snimljen cijeli niz edukacija te je objavljeno 6 edukativnih skripti s održanih seminara, vrijedni materijali koji će uskoro biti objavljeni u sklopu virtualne biblioteke. Učionica će ostati vrijedno nasljeđe riječkog projekta Europske prijestolnice kulture, što uz sve već navedeno dokazuju i aktivnosti koje se provode u suradnji sa Sveučilištem na uspostavi master studija iz područja kulturnih politika i menadžmenta u kulturi.

Edukacije koje skreću pažnju na potrebe publike i uvećavaju šanse nezaposlenih na tržištu rada

U dosadašnjem radu Učionice ističu se četiri kontinuirana edukativna programa. „Applause please!“ namijenjen je djelatnicima u kulturi s ciljem izgradnje boljeg razumijevanja publike i potreba publike te poboljšanja suradnje raznih kulturnih organizacija. „Razvoj organizacija“ program je proveden u suradnji s udrugom SMART, a tiče se stjecanja znanja u području pisanja projekata za prijave na EU fondove, prikupljanja financijskih sredstava za realizaciju projekata, vođenja projekata i sl. „Produkcija u kulturi“ pružila je šansu, između ostaloga, i nezaposlenim osobama za stjecanje vještina i kompetencija za bolje pozicioniranje na tržištu rada i ulazak u svijet poduzetništva. Program je dodatno financiran iz Europskog socijalnog fonda, a obuhvaća praktična učenja iz područja organizacije kulturnih događanja. I konačno edukacijski program „Tehničke produkcije kulturnih i umjetničkih događanja“, organiziran u suradnji sa Zakladom Kultura Nova i Pogonom – Zagrebačkim centarom za nezavisnu kulturu i mlade, pruža znanja u području tehničke produkcije događaja čemu pripadaju teme poput: sigurnosti, postavljanja izložbi i scenografije, postavljanje konstrukcija, osnova scenske rasvjete, spajanje jednostavnih sustava ozvučenja, osnova video sustava i sl.

Već je po temama ovih edukacija jasno da će Rijeka, po završetku ovih programa, biti bogatija stručnjacima u kulturnoj produkciji i organizaciji događaja što predstavlja važan zalog za vrijeme koje dolazi  nakon 2020. kada kultura u Rijeci očito nastavlja biti budna i aktivna.

Tijekom 2018. godine u okviru Učionice organizirani su i različiti kraći seminari među kojima posebno treba istaknuti trodnevni seminar „Uključivanje zajednice / Angažirane umjetničke prakse“ koji se bavio participativnom odnosno sudioničkom umjetnošću koja dotiče teme poput uključivanja građana u umjetničke akcije, pri čemu umjetnost postaje nositelj promjena, potom seminar koji je prethodio konferenciji „Business2Culture“ i upoznavao polaznike sa stvaranjem partnerskih odnosa s poslovnim sektorom te ih učio umijeću javnog nastupa i pregovaranja i seminar „Organizacija kulturnih događanja“ na kojem su se polaznici kroz predavanja i primjere dobre prakse upoznavali s područjem managementa u kulturi.

Svoja znanja i iskustva Rijeci su prenijeli ugledni svjetski i domaći stručnjaci

U programima Učionice do sad su kao predavači sudjelovali eminentni stručnjaci i producenti svjetskog glasa. Ilustracije radi, samo u jednom u trodnevnom seminaru „Organizacija kulturnih događanja“ polaznici su slušali predavanja Bernarda Faivre d’Arciera, bivšeg direktora festivala u Avignonu, savjetnika za kulturu premijera Francuske, te osnivača francuskog ARTE-a, potom Huga de Greefa, istaknutog kulturnog menadžera i producenta koji je ujedno bio i glavni direktor Europske prijestolnice kulture Bruges 2002. te umjetnički direktor Europske prijestolnice kulture Bruxelles 2000. Na istom su seminaru predavači bili i John Wassel, osnivač Walk the Planka, kompanije koja je svjetski prepoznata u području kazališnog i vizualnog spektakla, potom Sophie Jump čiji su dizajnerski radovi predstavljali  Veliku Britaniju na svakoj izložbi Praškog kvadrijenala svjetskog kazališnog dizajna u razdoblju od 1999. do 2011. Također u Rijeci je kao edukator i predavač boravio i Rainer Kern, predstavnik Mayour of Mannheim, koji je vodio je i proces kandidature Mannheima kao UNESCO-va grada glazbe unutar mreže UNESCO Creative Cities, a koji je ujedno i osnivač, festivalski  i umjetnički direktor najvećeg njemačkog jazz festivala Enjoy Jazz.

Uspostavljena partnerstva s međunarodnim organizacijama

U okviru programa Učionice, Rijeka je kao Europska prijestolnica kulture uspostavila patrnerstvo s budućim prijestolnicama Temišvarom i Novim Sadom i to u kontekstu edukacije „Lab for European project making“ koja je namijenjena kulturnim djelatnicima, posebice kulturnim menadžerima i producentima, koji žele ojačati svoje vještine upravljanja velikim projektima na međunarodnoj razini. Osim toga Učionica je uključila Rijeku u međunarodni program suradnje Tandem , a povezala je Rijeku i s mrežom IETM – International network for contemporary performing arts.

Učionica priprema Rijeku za 2020. godinu i osvjetljava put budućeg razvoja riječke kulture

S obzirom na teme i sadržaje dosad održanih aktivnosti te broj uključenih građana i kulturnih djelatnika, sasvim je izvjesno da program Učionice doprinosi razvoju cjelokupnog kulturnog sektora Rijeke i regije te jača razvoj kreativnih industrija. Budući planovi Učionice koji se tiču svojevrsne institucionalizacije djelovanja, nose pozitivnu poruku za budućnost riječke kulture. Ona će se, ako je suditi po Učionici, osnažena stvaranjem educiranih stručnjaka u području kulturnog menadžmenta i razvoja kulturnih politika, nastaviti razvijati i u godinama koje slijede veliku i važnu 2020.