Prijave i kotizacije

Kotizacija za 3 dana – 750,00 kn + PDV

Jednodnevna kotizacija – 350,00 kn + PDV

Nezaposlene osobe* – 200,00 kn

Pojedinci iz iste organizacije ostvaruju 10% popusta.

Prijave se primaju do ponedjeljka, 25. veljače 2019. do 12 sati.

* Desetero prijavljenih nezaposlenih osoba ostvaruje pravo na besplatnu kotizaciju. Preduvjet za ostvarivanje prava na besplatnu kotizaciju je slanje motivacijskog pisma i dokaza statusa nezaposlene osobe na e-mail adresu nenad.antolovic@rijeka2020.eu. Osobe koje će ostvariti ovo pravo bit će odabrane temeljem kriterija kvalitete motivacijskog pisma, a o odluci će biti obaviješteni nakon 15. veljače.