Zapisnici sjednica Nadzornog odbora

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Zapisnici sjednica Skupštine Društva

  1. sjednica Skupštine Društva
   1. Poziv za 1. osnivačku sjednicu Skupštine
   2. Zapisnik 1. osnivačke sjednice Skupštine
  2. sjednica Skupštine Društva
   1. Zapisnik 2. sjednice Skupštine
  3. sjednica Skupštine Društva
   1. Zapisnik 3. sjednice Skupštine
  4. sjednica Skupštine Društva
   1. Zapisnik 4. sjednice Skupštine
  5. sjednica Skupštine Društva
   1. Zapisnik 5. sjednice Skupštine
  6. sjednica Skupštine Društva
   1. Zapisnik 6. sjednice Skupštine
  7. sjednica Skupštine Društva
   1. Zapisnik sa 7. sjednice Skupštine
  8. sjednica Skupštine Društva
   1. Zapisnik sa 8. sjednice Skupštine
  9. sjednica Skupštine društva
   1. Zapisnik sa 9. sjednice Skupštine
  10. sjednica Skupštine društva
   1. Zapisnik sa 10. sjednice Skupštine društva
  11. sjednica Skupštine društva
   1. Zapisnik 11. sjednice Skupštine
  12. sjednica Skupštine društva
   1. Zapisnik 12. sjednice Skupštine
  13. sjednica Skupštine društva
   1. Zapisnik 13. sjednice Skupštine
  14. sjednica Skupštine društva
   1. Zapisnik 14. sjednice Skupštine

Javnost rada

TD RIJEKA 2020 d.o.o. kao tijelo javne vlasti dužna je osigurati javnost rada na način da javnost informiraju o dnevnom redu sjednica službenih tijela, vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela. (Članak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama). O radu i mogućnosti neposrednog uvida u rad službenih tijela javnost se pravovremeno obavještava objavom na web stranicama TD RIJEKA 2020.

Izvještaji o radu i poslovanju Društva

 • za 2019. godinu

Plan i program rada i poslovanja TD Rijeka 2020

Financijski planovi

Popis sponzorstva i donacija