Zapisnici sjednica Nadzornog odbora

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Zapisnici sjednica Skupštine Društva

Javnost rada

TD RIJEKA 2020 d.o.o. kao tijelo javne vlasti dužna je osigurati javnost rada na način da javnost informiraju o dnevnom redu sjednica službenih tijela, vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela. (Članak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama). O radu i mogućnosti neposrednog uvida u rad službenih tijela javnost se pravovremeno obavještava objavom na web stranicama TD RIJEKA 2020.

Izvještaji o radu i poslovanju Društva

  • za 2019. godinu

Plan i program rada i poslovanja TD Rijeka 2020

Financijski planovi

Popis sponzorstva i donacija