Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Vijesti

Suradnja sa Upravnim odjelom za kulturu, sport i tehničku kulturu, PGŽ-a

U petak, 29. studenoga 2013. u zgradi Primorsko-goranske županije održan je sastanak na temu kandidatura Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Sastanku su prisustvovali pročelnik Odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Valerij Jurešić sa suradnicima Sanjinom Dragozetićem i Nikolom Jovićem, te pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar sa suradnicima Helenom Semion Tatić, Irenom Kregar Šegota, Alenom Kapidžićem i Vanjom Tataj.
Na prvom inicijalnom sastanku dogovoreno je da će se uskoro potpisati sporazum kojim će biti definirana suradnja županije i Grada u višegodišnjem projektu kandidature za Europsku prijestolnicu kulture. Kao jedan od važnih segmenata sporazuma predloženo je da se u sporazumu partnerstva uvede odredba zajedničkog sufinanciranja programa u sklopu kandidature Rijeke za EPK 2020.

Pročelnik odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Valerij Jurešić istaknuto je da je važno čim prije započeti sa informiranjem svih institucija i općina u našoj županiji kako bi se što više i kvalitetnije doprinijelo samoj pripremi kandidature. Jedan od ciljeva je bolja informiranost o samom projektu EPK, kako bi se građani i stanovnici naše regije u što većem broju uključili u projekt.
Prva faza kandidature ne zahtijeva velika ulaganja, kazala je Irena Kregar Šegota, savjetnica za međunarodnu suradnju, već se s malim sredstvima mogu započeti sitne programske aktivnosti na lokalnoj razini u kojoj će važnu ulogu imati programi koji će senzibilizirati javnost. Dakako, pomoć pri realizaciji svih aktivnosti iznimno je važna, pripremna faza vrijedna je za što učinkovitiju buduću provedbu projekta. Osim toga, uspostavit će se nove poveznice i kanali sa Primorsko-goranskom županijom, kako bi se Rijeku moglo postaviti na noge kao jaki regionalni kulturni centar.
Ovim putem,  nove nastale forme djelovanja definirat će se skorašnjim sporazumom i budućim projektima, čime će se ojačati komunikacija, a samim tim i kulturna politika našeg pojasa.

Teritorijalna povezanost  izrazito je važna, a županija je važan pokretač putem kojeg će se stvoriti novi alati za uspješnu suradnju među općinama i gradovima. Kao jedna od ideja suradnje istaknuta je i buduća suradnja sa gradom Ogulinom, a na zajedničku temu ostavštine Ivane Brlić Mažuranić.

Županija je najavila da će u 2014. godini biti gotova njihova strategija, te su naglasili da će poput Grada Rijeke, u svoju strategiju uvrstiti i projekt kandidatura Rijeke za Epk 2020.