Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Učionica, Vijesti

[Učionica] Poziv na radionicu Praćenje i vrednovanje u kulturi

Program Učionica koji djeluje u okviru projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture 8. i 9. srpnja 2019. godine organizira radionicu evaluacije odnosno praćenja i vrednovanja u kulturi koja će se održati u RiHubu.

Kako bi se tijekom provedbe bilo kojeg plana izbjegao mogući neuspjeh, ključno je znati procijeniti pokazatelje njegovog napretka i/ili neuspjeha te ga, prema potrebi, promijeniti.
U svrhu poboljšanja pozitivnih rezultata provedbe plana, ali i smanjivanja potencijalno negativnih učinaka te u slučaju nepredviđenih okolnosti, svaka organizacija mora predvidjeti kako identificirati, pratiti i upravljati mogućim rizicima.
Uspješna provedba strategija i aktivnosti, kao i postizanje planiranih rezultata, pored pažljivog i dugoročnog planiranja, zahtijeva definiranje procesa i metoda praćenja i vrednovanja tijekom kojih mjerenje napretka i/ili neuspjeha igra važnu ulogu.

ZA KOGA

Radionica je namijenjena predstavnicima kulturnih ustanova i neformalnih građanskih inicijativa koji se unutar svojih organizacija bave evaluacijom, tj. praćenjem i vrednovanjem, ali svakako i svim onim osobama u kulturnim ustanova i neformalnim građanskim inicijativama koje po prirodi posla moraju prikupljati, analizirati i interpretirati različite informacije i podatake za razumijevanje i procjenu vrijednosti i uspjeha, te onim osobama koje pripremaju različite analize i evaluacijske materijale vezane uz kulturne događaje i programe.

KAKO ĆETE NAUČITI

Tijekom radionice bit će korišteni različiti formati individualnog i kolektivnog rada, praktičnih i interaktivnih vježbi, a također će uključiti i niz uvodnih izlaganja o svakoj pojedinoj temi koje će biti obrađivane.

ŠTO ĆETE NAUČITI

Polaznici radionice upoznat će se s evaluacijom kao metodološkim procesom koji obuhvaća prikupljanje, analizu i interpretaciju različitih informacija i podataka na temelju kojih se stvara korisna podloga za donošenje odluka, odnosno za razumijevanje i procjenu vrijednosti, uspjeha i učinaka pojedinih ili svih elemenata organizacije (strategija, pristupa, programa, projekata, partnerstava i sl.). Radionica će obuhvatiti sve ključne faze praćenja i vrednovanja, od inicijacije procesa do završnih izvještaja, kao i sve njihove ključne elemente, uključujući definiranje područja mjerenja, indikatore, kvantitativne i kvalitativne podatke, definiranje metodologije i metode prikupljanja podataka. Također će se usmjeriti i na to kako izgraditi učinkovit i stručan plan praćenja i vrednovanja organizacija, programa i/ili projekata u kulturi i umjetnosti te time stvoriti kontinuirani proces preispitivanja postojećih strategija i prioriteta na temelju kojih je moguće donositi izmjene, a u konačnici mjeriti uspješnost provedbe i postignutih rezultata, kao i njihov ostvareni utjecaj unutar specifičnog područja definiranog za svaku pojedinu organizaciju, program i/ili projekt.

KADA I GDJE

Radionica Praćenje i vrednovanje u kulturi održat će se u RiHubu (Ivana Grohovca 1/A) 8. i 9. srpnja, od 9 do 16 sati, te je ograničenog kapaciteta – maksimalno 20 sudionika.

Rok za prijavu je petak, 5. srpanj 2019., do 14:00 sati.

Na radionicu se možete prijaviti OVDJE.

 

 


O PREDAVAČICI

Radionicu će voditi dr.sc. Dea Vidović koja je više od 20 godina angažirana na različitim poslovima u polju kulture i umjetnosti, a njezina profesionalna putanja pored upravljanja organizacijama, programima i projektima, uključuje istraživački rad u polju kulturnih politika i suvremenih kulturnih i umjetničkih praksi, kao i predavački i trenerski rad u okviru različitih formalnih i neformalnih edukacijskih programa. Autorica je znanstvenih i stručnih članaka te urednica publikacija, a izlaganja je držala na mnogim skupovima u zemlji i inozemstvu. Od 2012. godine je upraviteljica Zaklade „Kultura nova“, a trenutno je članica Upravnog odbora mreže ENCATC te članica Upravnog odbora tematske grupe za umjetnosti i kulturu mreže EFC.