Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci i RIJEKA 2020 d.o.o. zaduženo za realizaciju projekta Europska prijestolnica kulture započeli su program Diversity Mixer kojemu je cilj poticanje različitosti u proizvodnji kulturnih i kreativnih industrija Primorsko-goranske županije.

“Vaša kultura je elitistička”, “Vaši mediji ne predstavljaju narod“ izjave su koje se sve češće mogu čuti u javnom prostoru, a izgovaraju ih različiti akteri javnog života – od populističkih političara na vlasti i onih tek u usponu pa sve do običnih građana koji se osjećaju sve više iznevjereni mogućnostima svoje participacije, odnosno  odjekom „svoga glasa“ u institucijama, političkim odlukama i općenito društvenom životu. Kultura i mediji su ona polja koja te poruke, glasove, svjetonazore najčešće (ne)komuniciraju. Kultura i mediji su upravo ona polja koja bi taj prostor sudjelovanja, prostor demokratske participacije i izgradnje svakog građanina kao djelatnog subjekta društvenog života trebala stalno proširivati i produbljivati.

No, je li tome u stvarnosti tako? Kultura je proglašena proizvodom i smještena u sektor kulturnih i kreativnih industrija, mediji su desetkovani i prepušteni nevidljivoj ruci tržišta. U tom procesu, mnoge društvene skupine, nedominantni svjetonazori i politike su izgubili svoj glas, a populističke ideologije bazirane na diskriminaciji različitih manjina spremno zauzele prostor nekadašnjih javnih dobara. Diskusija o različitosti kao i formalne politike zasnovane na njoj u ovom novom kontekstu dobivaju potpuno novu, urgentnu dimenziju.

Najuže značenje različitosti, ujedno najkonkretnije i najrelevantnije za hrvatski kontekst temelji se na vrijednostima inkluzivnosti ili odsustva bilo kojeg oblika praksi diskriminacije. Različitost kao koncept, politika, a onda i set praksi i kriterija odavno je implementirana u korporativnom sektoru. Dovoljno je pogledati „anti-diskriminacijsku politiku“ Airbnba ili pak Coca-Colinu „politiku različitosti i uključivosti“. Liberalni menadžmenti različitosti je upravo u bogatstvu razlika pronašao računicu za svoj razvojni potencijal, za apsorpciju svih skupina i identiteta u različitima nišama tržišnih targeta, odnosno ciljnih skupina.

Kulturne i kreativne industrije (KKI) koje osim tradicionalnih umjetničkih područja – izvedbene i vizualne umjetnosti, kulturne baštine, uključuju film i video, televiziju i radio, nove medije, video igre, glazbu, knjige i tisak, arhitekturu i dizajn, dakle sve grane koje kulturu koriste kao svoj osnovni materijal i čiji ‘proizvodi’ i procesi imaju kulturalnu dimenziju, rijetko su u fokusu menadžemta različitosti, djelomično i zbog predrasuda o naprednosti kulture kao takve. To naravno nije uvijek slučaj.

Projekt Diversity Mixer usvaja sektorski pristup menadžmentu različitosti u kulturnim i kreativnim industrijama. U kulturnim i kreativnim industrijama principi različitosti moraju biti mnogo više od seta kadrovskih politika i kriterija i trebaju biti ugrađene u finalni „produkt“ – dobra koja proizvode ili zabavu koju nude. Iako se od KKI očekuje da zbog svoje veze s kreativnošću i kulturom imaju već integriranu različitost, razne studije su pokazale da su KKI iznevjerile očekivanja – one često ne predstavljaju zajednice u kojima djeluju i kojima se obraćaju.

Tko danas radi u širem sektoru kulturnih i kreativnih industrija i kakav sadržaj proizvodi? Postoje li politike i prakse koje bi taj proces rada i proizvodnje sadržaja mogle poboljšati na način da on odgovara različitosti društava u kojima živimo? Mogu li klasa, rod, dob ili socijalno konstruiran invaliditet biti više od anti-diskriminacijskih usmjerenja i „kvadratića“ koje poslodavci čekiraju prilikom zapošljavanja?

Svim ovim pitanjima bavit će se naš novi projekt – Diversity Mixer – politike i prakse u kulturnim i kreativnim industrijama – koji se kroz sektorski pristup menadžemntu različitosti fokusira na različitost u kulturnim i kreativnim industrijama. Projekt je financiran kroz Program o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije (2014-2020.), a zajednički ga provode Rijeka 2020 d.o.o. i Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj, kao pridruženim partnerom.

Tijekom dvije godine, istraživati ćemo postojeće prakse menadžmenta različitosti u javnom i privatnom sektoru kulturnih i kreativnih industrija na lokalnom i europskom nivou i identificirati prenosive modele, organizirati međunarodnu konferenciju koja će se baviti različitošću u sferi sadržaja, provoditi aktivnosti izgradnje kapaciteta za radnike organizacija i poduzeća te pokušati utjecati na proces donošenja javnih politika i ugrađivanje novih kriterija u sustave javnog financiranja.

Program Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture odvija se pod motom – Luka različitosti. Moto je to koji oslikava Rijeku kao lučki grad s bogatom historijom multikulturalizma i multikonfesionalizma, tvoreći danas tapiseriju sastavljenu od mnogobrojnih i raznolikih zajednica, kultura i sub-kultura povezanih zajedno u gradu čija je glavna karakteristika radikalna otvorenost. Projektom Diversity Mixer, Rijeka 2020 zajedno sa svojim strateškim partnerom Sveučilištem u Rijeci želi tu različitost i otvorenost dodatno utemeljiti – kako na radnom mjestu, odnosno strukturi zaposlenih tako i u sadržaju koji oni proizvode.

U Izvještaju o dobrim praksama u sektoru KKI predočene su najprije uporabe specifične terminologije koja se koristi prilikom opisivanja menadžmenta različitosti u okvirima kulturnih i kreativnih industrija no jednako tome i sakupljeni primjeri dobrih praksi na europskoj razini s ciljem identificiranja mogućeg prijenosa pozitivnih iskustava i njihovog prilagođavanja specifičnom lokalnom kontekstu Hrvatske, Primorsko-goranske županije i grada Rijeke. Već asocijativnom snagom samog imena projekta – jer mixer kao kuhinjski aparat upućuje na miješanje različitih jestivih sastojaka – projekt se sadržajno i formalno realizira kroz programski pravac Kuhinja, Rijeka 2020 – Europske prijestolnice kulture.

U nastavku pročitajte Izvještaju o dobrim praksama u sektoru KKI, a u 2019. nas očekujte na svojim radnima mjestima, u razmjenama iskustava i praksi, odnosno zajedničkom radu na različitosti shvaćenoj kao smanjenju strukturnih nejednakosti u kulturnoj i kreativnoj proizvodnji.