Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
RiHub, Vijesti

Umrežavanje i suradnja – radionica za aktivno građanstvo

“Umrežavanje i suradnja” posljednja je radionica modula Zajednica, kontinuiranog edukativnog programa pod nazivom Aktivni građani koji se provodi u okviru projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Radionica će se održati u utorak, 25.veljače u RiHubu od 17 do 20 sati.

Jedan od važnih elemenata programa Europske prijestolnice kulture jačanje je kulture aktivnog sudjelovanja građana u razvoju zajednice i suradničkog odnosa između zajednica i lokalne uprave. Razvijanje sudioničkih programa u okviru EPK odvija se kroz niz radionica i predavanja koje se tjedno održavaju u RiHubu, te posebno kroz programe Zeleni val, Civilne inicijative i Vijeće građana.

Kako bi program Europske prijestolnice kulture imao trajno nasljeđe, potrebno je ojačati partnerstva između programa sudjelovanja Grada Rijeke, vijeća Mjesnih odbora, lokalnih nevladinih organizacija, grupa u zajednici i privatnog sektora.
Posljednji susret modula Zajednica usredotočit će se na ispitivanje mogućnosti umrežavanja i partnerstva među svim tim akterima i identificiranje načina na koji takve suradničke inicijative za razvoj zajednice mogu biti održive i rasti nakon završetka EPK programa.
Susret će uključivati kratku prezentaciju o elementima umrežavanja i partnerstva, prezentacije ključnih dionika i aktivnu radionicu za prepoznavanje elemenata i oblika mogućeg partnerstva.

Voditelji radionice su Sherif Rushdy i Shaku Raniga koji imaju preko 35 godina iskustva u razvoju zajednica i savjetovanjima za lokalne, nacionalne i međunarodne organizacije za društvene, gospodarske i razvojne projekte. Pomagali su zajednicama, neformalnim grupama i formalnim organizacijama u osmišljavanju njihovog djelovanja, pojašnjavanju očekivanih rezultata, usavršavanju metoda i procjeni njihovih učinaka. Pritom su podučili brojne facilitatore razvoja zajednice o konceptima, vještinama, vrijednostima i kvalitetama potrebnim za učinkoviti rad sa zajednicom.

Broj sudionika je ograničen, a prijave su potrebne na e-mail rihub.info@rijeka2020.eu.
Rok prijave je 24.veljače 2020., a radni jezik radionice je engleski.

Program radionica i edukacija Aktivni građani sastoji se od tri modula edukacije: Participacija, Suradnja i Zajednica namijenjenih građanima uključenima u projekt Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, onima koji se žele uključiti, te udrugama, predstavnicima javnog sektora i građanskim inicijativama koje žele stvarati projekte korisne široj javnosti.