Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Vijesti

Virtualni sadržaji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u sklopu programa završnice EPK

Iako su vrata svih muzeja Primorsko-goranske županije zatvorena do 17. travnja ove godine, sukladno odluci Stožera civilne zaštite, a u cilju smanjenja rizika potencijalnog prijenosa bolesti COVID-19, aktivnosti Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i njegovih dislociranih zbirki odvijaju se u virtualnom prostoru. U sklopu travanjske završnice programa Europske prijestolnice kulture, Muzej se svoj zainteresiranoj publici obraća putem mrežnih stranica i društvenih mreža. 

Online izložba “Granice između reda i kaosa”

Iako isprva zamišljena na tri lokacije – u Guvernerovoj palači te dislociranim zbirkama Muzeja u Kastvu i Lipi, izložba Granice – između reda i kaosa naišla je lani na “granice“ koje je nametnula pandemija te je svima zainteresiranima dostupna u virtualnom obliku na adresi: granice.ppmhp.hr.

Izložba Granice – između reda i kaosa problematizira granice – one stvarne, one koje ljudi sami sebi nameću ili one koje nameće okolina, način života, tradicija i slično. Ova izložba otvara razna pitanja: generiraju li granice red ili kaos, jesu li granice nužnost ili nešto čijem se ukidanju treba težiti te tjeraju li granice na promišljanje gdje prestaje kaos i počinje red.

Izložba je nastavak ciklusa ostvarenog u sklopu programskog pravca Doba moći, Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, koji je započeo izložbom D’Annunzijeva mučenica – L’olocausta di d’Annunzio te je uspješno nastavljen izložbama Violinom iznad granica / Stradivari u Rijeci / Kresnik i Cremona i (Ne)vidljive granice kao i ciklusom umjetničkih projekata u javnom prostoru Lipe Prepoznavanje odsustva, u Memorijalnom centru Lipa pamti.

Autori izložbe Granice – između reda i kaosa su Marko Badurina, Margita Cvijetinović, Ana Golja, Vana Gović, Tamara Mataija, Nikša Mendeš, Ivo Mileusnić, Ivana Šarić Žic, Jasna Ujčić Grudenić i Tea Perinčić. Autorice edukativnih programa izložbe  su Denis Nepokoj i Andrea Samaržija, dok dizajn izložbe potpisuju Sanjin Kunić i Nikolina Radić Štivić.

Čudotvornica

Online edukativni program “Kućna Čudotvornica”

Na osnovnoj mrežnoj i Facebook stranici Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka tijekom travnja će se objavljivati i sadržaji Čudotvornice za djecu i mlade, gdje ih očekuju online edukativna videa i radionice s temama iz muzejskog fundusa, stalnog postava i izložbi.

Dodajmo, osim na mrežnim i Facebook stranicama, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka s ostalim je svojim sadržajima prisutan i na TikTok-u i  YouTube Kanalu te na mrežnim stranicama svojih dislociranih zbirki Memorijalni centar Lipa pamti te Muzejska Zbirka Kastavštine na kojima dnevno objavljuju zanimljivosti iz rada muzeja, tekstove i kratke video priče.