Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Učionica, Vijesti

Educiraj se, postani producent u kulturi!

Program „Učionica“ projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, u suradnji s Gradom Rijeka, objavljuje dva javna poziva za sudjelovanje u kontinuiranom edukacijskom programu „Produkcija u kulturi“.

Proglašenjem grada Rijeke Europskom prijestolnicom kulture 2020. godine, nametnula se potreba uspostave snažnog produkcijskog tima koji će realizirati programske aktivnosti tijekom pripremnog dvogodišnjeg perioda, kao i u 2020. godini kada Rijeka preuzima titulu.

U tu se svrhu organiziraju dvije grupe kontinuiranog edukacijskog programa „Produkcija u kulturi“ koji će započeti u rujnu 2018. godine, a završiti u ožujku 2019. godine.

Prva edukacijska grupa za svoju ciljanu skupinu ima nezaposlene i dugotrajno nezaposlene, kojima se na taj način želi omogućiti dodatno usavršavanje kako bi stekli vještine i kompetencije za tržište rada i ulazak u svijet poduzetništva.
Druga grupa namijenjena je producentima s najmanje tri godine iskustva u produkciji, neovisno o umjetničkoj disciplini i djelatnosti u kojima djeluju (glazbena, scenska, filmska…), koji će kroz ovaj program moći unaprijediti svoja znanja i vještine te će po njegovom završetku biti u mogućnosti nositi se sa snažnijim izazovima koje rad u produkciji donosi.

Sve aktivnosti kontinuiranog edukacijskog programa „Produkcija u kulturi“ odvijat će se u novotvorenom prostoru RiHuba (Ivana Grohovca 1/A), a kotizacija za sudjelovanje se ne plaća. S obzirom da je broj mjesta u programu ograničen na najviše 15 u prvoj grupi te na 20 polaznika u drugoj grupi, kvalitetu prijava će procjenjivati tročlano Povjerenstvo sastavljeno od edukacijskih stručnjaka zaduženih za izradu i realizaciju kontinuiranog edukacijskog programa „Produkcije u kulturi“.

Dodatne informacije o programu, kriterijima i načinima prijave te linkovi za prijavu dostupni su na sljedećim linkovima:
Grupa 1 – nezaposlene osobe
Grupa 2 – osobe s radnim iskustvom

Rok za prijavu sudionika je ponedjeljak 24. rujna 2018. godine.

Realizacija programa „Produkcija u kulturi“ za prvu grupu polaznika, nezaposlene osobe, sufinancirana je od strane Europskog socijalnog fonda – projekt LO.PA.Z PLUS: projekt Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Primorsko-goranskoj županiji.